سبد خرید
0
پیش فاکتور خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت سپری

⬜ نمایش قیمت با مالیات ✅ نمایش قیمت با مالیات
قیمت سپری

03191091009

نوربخشیان - داخلی 350
separi-vector

قیمت سپری انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: 1402/11/02 - 14:41

عکسنامآنالیزمحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
سپری ۵۰*۶۰۰۰st37بنگاه اصفهان621
115,500 
شامل مالیات
105,000 
سپری 40*6000 انبار اصفهانst37بنگاه اصفهان615تماس بگیرید
سپری 30*6000 انبار اصفهانst37بنگاه اصفهان610تماس بگیرید
سپری 60*6000 انبار اصفهانst37بنگاه اصفهان631تماس بگیرید
قیمت نبشی شکفته

قیمت سپری فولاد شکفته

آخرین بروزرسانی: 1402/07/16 - 16:05

نامآنالیزمحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
سپری 6000*60 شکفتهst37کارخانه625تماس بگیرید
سپری 6000*50 شکفتهst37کارخانه621تماس بگیرید
سپری 6000*40 شکفتهst37کارخانه615تماس بگیرید
separi-vector

قیمت سپری زاگرس

آخرین بروزرسانی: 1402/07/16 - 16:05

نامآنالیزمحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
سپری 6000*40 زاگرسst37کارخانه تهران615تماس بگیرید
سپری 6000*30 زاگرسst37کارخانه تهران611تماس بگیرید
سپری 6000*60 زاگرسst37کارخانه تهران631تماس بگیرید
سپری 6000*50 زاگرسst37کارخانه تهران621تماس بگیرید
فولاد سپهر ایرانیان

قیمت سپری سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: 1402/07/16 - 16:06

نامآنالیزمحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
سپری 6000*60 سپهر ایرانیانst37کارخانه626تماس بگیرید
سپری 6000*50 سپهر ایرانیانst37کارخانه620تماس بگیرید
سپری 6000*40 سپهر ایرانیانst37کارخانه615تماس بگیرید
سپری 6000*30 سپهر ایرانیانst37کارخانه611تماس بگیرید
navard-sajad

قیمت سپری نورد گرم سجاد

آخرین بروزرسانی: 1402/07/16 - 16:06

نامآنالیزمحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
سپری 6000*50 نورد گرم سجادst37کارخانه621تماس بگیرید
سپری 6000*40 نورد گرم سجادst37کارخانه615تماس بگیرید
سپری 6000*30 نورد گرم سجادst37کارخانه611تماس بگیرید
سپری 6000*60 نورد گرم سجادst37کارخانه631تماس بگیرید
separi-vector

قیمت سپری انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: 1402/11/02 - 14:41

نامآنالیزمحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
سپری ۵۰*۶۰۰۰st37بنگاه اصفهان621
115,500 
شامل مالیات
105,000 
سپری 40*6000 انبار اصفهانst37بنگاه اصفهان615تماس بگیرید
سپری 30*6000 انبار اصفهانst37بنگاه اصفهان610تماس بگیرید
سپری 60*6000 انبار اصفهانst37بنگاه اصفهان631تماس بگیرید
قیمت نبشی شکفته

قیمت سپری فولاد شکفته

آخرین بروزرسانی: 1402/07/16 - 16:05

نامآنالیزمحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
سپری 6000*60 شکفتهst37کارخانه625تماس بگیرید
سپری 6000*50 شکفتهst37کارخانه621تماس بگیرید
سپری 6000*40 شکفتهst37کارخانه615تماس بگیرید
separi-vector

قیمت سپری زاگرس

آخرین بروزرسانی: 1402/07/16 - 16:05

نامآنالیزمحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
سپری 6000*40 زاگرسst37کارخانه تهران615تماس بگیرید
سپری 6000*30 زاگرسst37کارخانه تهران611تماس بگیرید
سپری 6000*60 زاگرسst37کارخانه تهران631تماس بگیرید
سپری 6000*50 زاگرسst37کارخانه تهران621تماس بگیرید
فولاد سپهر ایرانیان

قیمت سپری سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: 1402/07/16 - 16:06

نامآنالیزمحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
سپری 6000*60 سپهر ایرانیانst37کارخانه626تماس بگیرید
سپری 6000*50 سپهر ایرانیانst37کارخانه620تماس بگیرید
سپری 6000*40 سپهر ایرانیانst37کارخانه615تماس بگیرید
سپری 6000*30 سپهر ایرانیانst37کارخانه611تماس بگیرید
navard-sajad

قیمت سپری نورد گرم سجاد

آخرین بروزرسانی: 1402/07/16 - 16:06

نامآنالیزمحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
سپری 6000*50 نورد گرم سجادst37کارخانه621تماس بگیرید
سپری 6000*40 نورد گرم سجادst37کارخانه615تماس بگیرید
سپری 6000*30 نورد گرم سجادst37کارخانه611تماس بگیرید
سپری 6000*60 نورد گرم سجادst37کارخانه631تماس بگیرید
درخواست مشاوره و تماس
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید؛ فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان مشاوران آهن در اسرع وقت، با شما ارتباط برقرار کنند.