سبد خرید
0
پیش فاکتور خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت ورق سیاه

⬜ نمایش قیمت با مالیات ✅ نمایش قیمت با مالیات
۰۹ ۹۱۰ ۹۱۰ ۰۳۱

تماس با مشاوران آهن

ورق برشی فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه بنگاه اصفهان

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/14

نامحالتمحل بارگیریعرضقیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 2 میل عرض 1رول ST37بنگاه اصفهان1تماس بگیرید
ورق سیاه 2 میل عرض 1.25رول ST37بنگاه اصفهان1.25
36,801 
شامل مالیات
33,455 
ورق سیاه 2.5 میل عرض 1.25رول ST37بنگاه اصفهان1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 3 میل عرض 1.25رول ST37بنگاه اصفهان1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 3 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.5
36,400 
شامل مالیات
33,091 
ورق سیاه 4 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.5
36,400 
شامل مالیات
33,091 
ورق سیاه 5 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.5
36,400 
شامل مالیات
33,091 
ورق سیاه 6 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.5
36,400 
شامل مالیات
33,091 
ورق سیاه 8 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.5
36,400 
شامل مالیات
33,091 
ورق سیاه 10 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.5
36,400 
شامل مالیات
33,091 
ورق سیاه 12 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.5
36,600 
شامل مالیات
33,273 
ورق سیاه 15 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.5
37,500 
شامل مالیات
34,091 
ورق برشی فولاد مبارکه

قیمت ورق برشی st52 فولاد مبارکه بنگاه اصفهان

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/14

نامابعادحالتمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
ورق برشی 3 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 4 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 4.5 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 5 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 6 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 8 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 10 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 12 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 15 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/14

نامابعادحالتمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
ورق برشی 3 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 4 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 4.5 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 5 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 6 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 8 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 10 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 12 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 15 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فابریک st52 فولاد مبارکه

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/14

نامابعادحالتمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه فابریک 4 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فابریک 5 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فابریک 6 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فابریک 8 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فابریک 10 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فابریک 12 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فابریک 15 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق فولاد اصفهان

قیمت ورق st37 فولاد اصفهان

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/14

نامابعادحالتمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
ورق برشی 15 میل فولاد اصفهان1×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 20 میل فولاد اصفهان1×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 25 میل فولاد اصفهان1×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 30 میل فولاد اصفهان1×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 35 میل فولاد اصفهان1×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 3 میل فولاد اصفهان1/25×طول درخواستیشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 4 میل فولاد اصفهان1/25×طول درخواستیشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 2.5 میل فولاد اصفهان۱/۳۰×طول درخواستیشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 3 میل فولاد اصفهان1/5×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 6 میل فولاد اصفهان1.5شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 8 میل فولاد اصفهان1.5شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 10 میل فولاد اصفهان1.5شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 12 میل فولاد اصفهان1.5شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 15 میل فولاد اصفهان1.5شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 4 میل فولاد اصفهان1/5×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 5 میل فولاد اصفهان1/5×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 6 میل فولاد اصفهان1/5×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 8 میل فولاد اصفهان1/5×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 10 میل فولاد اصفهان1/5×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 12 میل فولاد اصفهان1/5×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 15 میل فولاد اصفهان1/5×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/14

نامابعادحالتمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 15 میل کاویان اهواز۱.۲۵×۶شیتکارخانه
32,500 
شامل مالیات
29,545 
ورق سیاه 20 میل کاویان اهواز۱.۲۵×۶شیتکارخانه
31,700 
شامل مالیات
28,818 
ورق سیاه 25 میل کاویان اهواز۱.۲۵×۶شیتکارخانه
31,700 
شامل مالیات
28,818 
ورق سیاه 30 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانه
31,700 
شامل مالیات
28,818 
ورق سیاه 35 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانه
31,900 
شامل مالیات
29,000 
ورق سیاه 40 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانه
31,900 
شامل مالیات
29,000 
ورق سیاه 15 میل کاویان اهواز۱.۵×۶شیتکارخانه
36,200 
شامل مالیات
32,909 
ورق سیاه 20 میل کاویان اهواز۱.۵×۶شیتکارخانه
31,700 
شامل مالیات
28,818 
ورق سیاه 25 میل کاویان اهواز۱.۵×۶شیتکارخانه
31,700 
شامل مالیات
28,818 
ورق سیاه 30 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانه
31,700 
شامل مالیات
28,818 
ورق سیاه 35 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانه
32,500 
شامل مالیات
29,545 
ورق سیاه 40 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانه
32,000 
شامل مالیات
29,091 
ورق سیاه کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه کاویان اهوازst52

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/14

نامابعادحالتمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 20 میل کاویان اهواز1.25شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 20 میل کاویان اهواز1.5شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 25 میل کاویان اهواز1.5شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 30 میل کاویان اهواز۱.۲۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 35 میل کاویان اهواز۱.۲۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 40 میل کاویان اهواز۱.۲۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 30 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 35 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 40 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 45 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 50 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 55 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 60 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 65 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 70 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 80 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 100 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 120 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 30 میل کاویان اهواز۱.۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 35 میل کاویان اهواز۱.۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 40 میل کاویان اهواز۱.۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 30 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 35 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 40 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 45 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 50 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 55 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 60 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 65 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 70 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 80 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 90 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 100 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 120 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
oksin-ahvaz-company

قیمت ورق سیاه a283 اکسین اهواز

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/14

نامآنالیزابعادحالتمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 10 میل اکسین اهوازA283۲×۶شیتکارخانه
40,200 
شامل مالیات
36,545 
ورق سیاه 12 میل اکسین اهوازA283۲×۶شیتکارخانه
37,200 
شامل مالیات
33,818 
ورق سیاه 15 میل اکسین اهوازA283۲×۶شیتکارخانه
37,200 
شامل مالیات
33,818 
ورق سیاه 20 میل اکسین اهوازA283۲×۶شیتکارخانه
33,501 
شامل مالیات
30,455 
ورق سیاه 25 میل اکسین اهوازA283۲×۶شیتکارخانه
32,500 
شامل مالیات
29,545 
ورق سیاه 30 میل اکسین اهوازA283۲×۶شیتکارخانه
34,200 
شامل مالیات
31,091 
ورق سیاه 35 میل اکسین اهوازA283۲×۶شیتکارخانه
33,501 
شامل مالیات
30,455 
ورق سیاه 40 میل اکسین اهوازA283۲×۶شیتکارخانه
33,800 
شامل مالیات
30,727 
ورق سیاه 45 میل اکسین اهوازA283۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 50 میل اکسین اهوازA283۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 60 میل اکسین اهوازA283۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 70 میل اکسین اهوازA283۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 80 میل اکسین اهوازA283۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 90 میل اکسین اهوازA283۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 100 میل اکسین اهوازA283۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
oksin-ahvaz-company

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز st52

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/14

نامآنالیزابعادحالتمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 10 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 12 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 15 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 20 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 25 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 30 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 35 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 40 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 45 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 50 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 60 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 70 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 80 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 90 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 100 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 40 میل اکسین اهوازst52۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 50 میل اکسین اهوازst52۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 60 میل اکسین اهوازst52۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 80 میل اکسین اهوازst52۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق گیلان

قیمت ورق سیاه گیلان

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/14

نامحالتمحل بارگیریعرضقیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 2 گیلانرولکارخانه1تماس بگیرید
ورق سیاه 2.5 گیلانرولکارخانه1تماس بگیرید
ورق سیاه 3 گیلانرولکارخانه1تماس بگیرید
ورق سیاه 6 گیلانرولکارخانه1تماس بگیرید
ورق سیاه 8 گیلانرولکارخانه1تماس بگیرید
ورق سیاه 10 گیلانرولکارخانه1تماس بگیرید
ورق سیاه 12 گیلانرولکارخانه1تماس بگیرید
ورق سیاه 15 گیلانرولکارخانه1تماس بگیرید
ورق سیاه 6 گیلانرولکارخانه1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 8 گیلانرولکارخانه1.25تماس بگیرید
foolad khoram abad

ورق سیاه خرم آباد

آخرین بروزرسانی: 1403/04/14 - 10:17

نامابعادحالتمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 20 میل خرم آباد۱.۲۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 25 میل خرم آباد۱.۲۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 30 میل خرم آباد۱.۲۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 35 میل خرم آباد۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 40 میل خرم آباد۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 50 میل خرم آباد۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 60 میل خرم آباد۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 20 میل خرم آباد۱.۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 25 میل خرم آباد۱.۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 30 میل خرم آباد۱.۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 35 میل خرم آباد۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 40 میل خرم آباد۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 50 میل خرم آباد۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 60 میل خرم آباد۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق قطعات

ورق سیاه قطعات

آخرین بروزرسانی: 1403/04/14 - 10:17

نامابعادحالتمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 8 میل قطعات۱.۲۰×۶شیتکارخانه
38,500 
شامل مالیات
35,000 
ورق سیاه 10 میل قطعات۱.۲۰×۶شیتکارخانه
36,850 
شامل مالیات
33,500 
ورق سیاه 12 میل قطعات۱.۲۰×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 15 میل قطعات۱.۲۰×۶شیتکارخانهتماس بگیرید

ورق سیاه

فولاد یک کالای ضروری است که صنایع متعددی را در سراسر جهان، از ساخت و ساز و حمل و نقل گرفته تا تولید انرژی، از آن استفاده می‌کنند. تطبیق پذیری و دوام فولاد، آن را در بسیاری از موارد به یک ماده کاربردی تبدیل کرده است. یکی از مهم‌ترین انواع ورق فولادی، ورق سیاه است که در این مقاله قصد داریم در مورد عواملی که بر قیمت ورق سیاه تاثیر می‌گذارند صحبت کنیم.

ورق سیاه چیست؟

ورق سیاه نوعی ورق فولادی است که در دمای بسیار بالا پردازش می‌شود. این امر باعث می‌شود که فولاد راحت‌تر شکل بگیرد و منجر به تولید محصولاتی خواهد شد که کار با آنها آسان‌تر است. برای ساخت و تولید ورق سیاه، تولیدکنندگان ابتدا با یک قطعه فلزی بزرگ و مستطیلی به نام بیلت شروع می‌کنند. این بیلت حرارت داده شده و سپس برای پیش پردازش فرستاده می‌شود و به شکل یک رول بزرگ پهن خواهد شد. در این مرحله قطعه را در دمای بالا نگه داشته و از طریق یک سری غلتک عبور می‌دهند تا به ابعاد نهایی خود برسد.

ورق سیاه
ورق سیاه

ورق سیاه در شرایطی استفاده می‌شود که اشکال و تلرانس‌های دقیق مورد نیاز نیست. این ورق دارای روکشی زبر و خاکستری با لبه‌های کمی گرد است که پس از رسیدن به فرم نهایی، خنک می‌شوند. از ورق سیاه یا ورق نورد گرم معمولاً در پروژه‌های ساختمانی و جوشکاری مانند ساخت خطوط راه آهن، تیرهای I و سایر اجزای سازه استفاده می‌شود. از دیگر کاربردهای این قطعه می‌توان به لوله‌ها، قطعات خودرو و حتی تجهیزات کشاورزی اشاره کرد. تطبیق پذیری عمومی این ورق، آن را به یک عنصر اصلی در صنایع ساختمانی و تولیدی تبدیل می‌کند.

ویژگی‌های ورق سیاه

ورق فولادی سیاه معمولاً پوشش یا روکش ضد زنگ ندارد و ویژگی‌های آن به شرح زیر است:

 • عدم وجود پوشش ضدزنگ: از آنجایی که ورق فولادی سیاه پوششی مانند گالوانیزه یا روکش‌های دیگر ندارد، این ویژگی باعث می‌شود که در مقابل زنگ زدگی حساس‌تر باشد.
 • هزینه مناسب: به دلیل عدم وجود پوشش یا روکش، هزینه تولید ورق فولادی سیاه کمتر از ورق‌های فولادی با پوشش می‌شود.
 • قابلیت شکل‌دهی: شکل‌دهی، برش ورق سیاه، سوراخ کاری ورق و جوشکاری ورق برای این مدل ورق‌ها بسیار راحت‌تر است.
 • وزن پایین: به دلیل نبود پوشش، ورق فولادی سیاه معمولاً سبک‌تر از ورق‌های فولادی با پوشش است.
 • مقاومت مکانیکی: ورق فولادی سیاه دارای مقاومت مکانیکی مناسبی است، اما مقاومت آن در مقابل عوامل محیطی، مانند زنگ زدگی، کمتر خودهد بود.
 • سطح ناهموار: سطح ورق فولادی سیاه ممکن است ناهموار یا دارای نقاط خش خوردگی باشد که به دلیل فرآیند تولید و عدم وجود پوشش است.

ورق فولادی سیاه عمدتاً در صنایع داخلی، ساخت تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات خودرو و بسیاری از کاربردهای دیگر که نیاز به یک سطح صاف و زیبا ندارند استفاده می‌شود.

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه توسط عوامل متعددی تعیین می‌شود که عمده‌ترین آنها به شرح زیر هستند:

  • هزینه‌های مواد اولیه (عمدتا سنگ آهن و ضایعات)
  • انرژی (انرژی مورد نیاز برای ذوب و فرآوری فلز)
  • نیروی کار
  • عرضه جهانی و تقاضا
  • فضای اقتصادی
  • مسائل ژئوپلیتیکی
  • سیاست‌های تجاری

از آنجایی که فولاد کالایی است که در بازارهای جهانی معامله می‌شود، قیمت آن می‌تواند روزانه در نوسان باشد. به خاطر داشته باشید که قیمت می‌تواند بر اساس تامین‌کننده، مقدار سفارش، منطقه یا کشوری که در آن خریداری شده و هر پردازش اضافی مورد نیاز متفاوت شود.

ورق سیاه با ورق سرد چه تفاوتی دارد؟

ورق فولادی سیاه و ورق سرد هر دو قطعاتی پر کاربرد در دنیای تولید فولاد هستند، اما تفاوت‌های قابل توجهی با هم دارند که کاربردهای خاصی خواهند داشت. همانطور که قبلاً گفته شد، ورق سیاه در دماهای بالاتری تولید می‌شود که آن را برای کاربردهایی که به شکل یا ابعاد دقیق نیاز ندارند، مناسب می‌کند.

تفاوت ورق سیاه و ورق سرد
تفاوت ورق سیاه و ورق سرد

برخی از تفاوت‌های ورق سرد و ورق سیاه به شرح زیر هستند:

پارامتر ورق سیاه یا گرم ورق سرد
دمای پردازش بالای 1700 درجه فارنهایت در دمای اتاق یا کمتر از آن
سطح زبر با لایه نازکی از اکسیداسیون صاف، براق و بدون اکسیداسیون
دقت ابعادی پایین‌تر، به دلیل کوچک شدن فولاد در هنگام خنک شدن بالاتر، به دلیل پردازش اضافی
استحکام و قدرت استحکام کمتری نسبت به ورق سرد دارد به دلیل پردازش اضافی قوی‌تر است
کاربرد ساخت و ساز، خطوط راه آهن، I-beams و غیره. قطعات خودرو، لوازم خانگی و غیره.

قیمت ورق سیاه در مقایسه با قیمت ورق سرد

وقتی صحبت از قیمت ورق سیاه می‌شود، عوامل مختلفی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. به طور کلی، ورق سیاه نسبت به ورق سرد به دلیل پردازش کمتری که روی آن انجام می‌شود، ارزان‌تر است. با این حال، همیشه اینطور نیست، زیرا پویایی بازار می‌تواند بر قیمت هر دو نوع فولاد تأثیر بگذارد.

قیمت ورق سرد می‌تواند به دلیل مراحل پردازش اضافی که نیاز به نیروی کار و انرژی بیشتری دارد، بالاتر باشد. همچنین شایان ذکر است که افزایش استحکام و تغییر ظاهری و سطحی ورق سرد می‌تواند آن را در کاربردهایی که به این ویژگی‌ها نیاز دارند ارزشمندتر کند و در نتیجه قیمت بالاتری برای آن در نظر گرفته خواهد شد.

مانند ورق سیاه، قیمت ورق سرد بر اساس هزینه‌های مواد اولیه، انرژی، نیروی کار و تعادل بین عرضه و تقاضای جهانی در نوسان است. مسائل ژئوپلیتیک و سیاست‌های تجاری نیز می‌توانند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند.

پیش بینی بازار از قیمت ورق سیاه

تحلیل پیش‌بینی‌های بازار برای ورق سیاه (HRC) آگاهی خوبی نسبت به روند آینده صنعت فولاد ارائه می‌دهد. این پیش‌بینی‌ها به عوامل مختلفی از جمله تقاضا و عرضه جهانی، محیط اقتصادی، هزینه‌های مواد خام و موقعیت‌های ژئوپلیتیکی بستگی دارند.

پیش بینی بازار از قیمت ورق سیاه
پیش بینی بازار از قیمت ورق سیاه

تقاضای جهانی برای فولاد در سال‌های اخیر بالا رفته است. با رشد قوی در بخش‌های کلیدی مانند ساخت‌وساز، خودرو و انرژی‌های تجدیدپذیر این تقاضا نیز بیشتر شد. با این حال، چالش‌هایی مانند:

 1. اختلالات زنجیره تامین
 2. نوسان هزینه‌های مواد خام
 3. تنش‌های تجاری

می‌توانند بر این پیش‌بینی‌ها تأثیر بگذارند. برای دقیق‌ترین و به‌روزترین پیش‌بینی‌ها در مورد قیمت ورق سیاه، باید به گزارش‌های تحلیل بازار و به‌روزرسانی‌های صنعت توجه کنید. این گزارش‌ها تجزیه و تحلیل دقیقی از روندهای فعلی بازار، پیش بینی‌های آینده، زمینه‌های رشد و چالش‌ها ارائه می‌دهند. همچنین باید پیش‌بینی‌ها را در زمینه صنعت خاص خود در نظر بگیرید، زیرا بخش‌های مختلف ممکن است مسیرهای رشد متفاوتی داشته باشند.

اهمیت همگام شدن با بازار فولاد و آگاهی از قیمت ورق سیاه

برای افراد فعال در صنایعی که از فولاد استفاده می‌کنند، آگاهی نسبت به روند بازار بسیار مهم است. این روندها بینشی کلی در مورد وضعیت فعلی بازار، مسیر حرکت آن، فرصت‌های رشد و چالش‌هایی که ممکن است ایجاد شوند، ارائه می‌دهند.

در مرحله اول، آگاهی در مورد قیمت فولاد از جمله قیمت ورق سیاه می‌تواند بر تصمیمات تجاری و چشم انداز شغلی شما تأثیر بگذارد. نوسانات قیمت به طور مستقیم بر سودآوری مشاغل، به ویژه آنهایی که از مقادیر زیادی فولاد استفاده می‌کنند، تأثیر می‌گذارد.

به عنوان مثال، افزایش قیمت فولاد می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد که منجر به افزایش قیمت برای مصرف کنندگان یا کاهش حاشیه سود برای مشاغل می‌شود. از سوی دیگر، کاهش قیمت فولاد به کسب و کارها اجازه می‌دهد تا قیمت‌های خود را کاهش یا حاشیه سود خود را افزایش دهند.

روند بازار فولاد نشانه‌هایی از سلامت اقتصادی ارائه می‌دهد. تقاضای بالا برای فولاد می‌تواند نشان دهنده یک اقتصاد شکوفا باشد، زیرا فعالیت رو به رشد در بخش‌های کلیدی مانند ساخت و ساز، خودرو و تولید را نشان می‌دهد. در مقابل، تقاضای پایین برای فولاد نشان دهنده رکود اقتصادی است.

اهمیت همگام شدن با بازار فولاد و آگاهی از قیمت ورق سیاه
اهمیت همگام شدن با بازار فولاد و آگاهی از قیمت ورق سیاه

در نهایت، روند بازار فولاد مسائل ژئوپلیتیکی را مشخص می‌کند. به عنوان مثال، محدودیت‌های تجاری یا تعرفه‌ها  بر در دسترس بودن و قیمت فولاد در کشورهای مختلف تأثیر می‌گذارد. به طور مشابه، اختلالات زنجیره تامین به دلیل مسائل ژئوپلیتیکی بر قیمت و در دسترس بودن فولاد تاثیرگذار خواهند بود.

بنابراین، همگام شدن با روندهای بازار فولاد باعث می شود تغییرات در بازار را پیش بینی کرده، تصمیمات آگاهانه بگیرید و در زمینه‌های مربوطه خود رقابت کنید.

سخن پایانی

بازار فولاد با توجه به ماهیت پویا و عوامل متعدد مؤثر بر آن، بازاری پیچیده به نظر می‌رسد. با این حال، با درک اصول اولیه در مورد انواع ورق سیاه، قیمت گذاری آنها و روند بازار، آگاهی نسبت به بازار چندان سخت نخواهد بود.

راه‌های مختلفی برای آگاهی از بازار فولاد و قیمت ورق سیاه وجود دارد. استفاده از منابع خبری معتبر صنعتی، گزارش‌های تحقیقات بازار و نشریات تجاری می‌توانند اطلاعات شما را در مورد تغییرات قیمت، روند بازار و اخبار صنعت به روز کنند. شرکت در رویدادهای صنعتی و شبکه سازی با دیگر متخصصان نیز می‌تواند در این راستا به شما کمک کند. علاوه بر اطلاع‌رسانی، سازگاری با نوسانات قیمت فولاد نیز بسیار مهم است که شامل تنظیم استراتژی‌های تجاری، استفاده از مواد جایگزین یا پیدا کردن تامین کنندگان مقرون به صرفه‌تر خواهد بود.

علاوه بر این، آگاهی نسبت به عوامل اقتصادی جهانی و مسائل زنجیره تامین در تعیین قیمت فولاد از جمله قیمت ورق سیاه اهمیت زیادی دارد. رکود اقتصادی، تنش‌های تجاری و اختلالات زنجیره تامین همگی می‌توانند بر قیمت و میزان در دسترس بودن فولاد تاثیر بگذارند. بنابراین، نظارت بر این عوامل و تدوین برنامه‌های اضطراری سودمند خواهد بود.

در نهایت، برای افردی که قصد دارند در بخش‌های صنعتی بازار فولاد فعالیت کنند، آگاهی از قیمت ورق سیاه امروز اهمیت زیادی دارد زیرا این قطعه بسیار پر کاربرد و ارزشمند است و این آگاهی به تصمیم‌گری بهتر کمک می‌کند.

ما در مشاوران آهن، تامین کننده انواع ورق فولادی از جمله ورق سیاه هستیم و در همین راستا نیز مشاوره تخصصی به شما ارائه می‌دهیم. پس برای دریافت بهترین قیمت ورق سیاه بازار، با ما تماس بگیرید و خریدی هوشمندانه را تجربه کنید.

منبع: + + +

سوالات متداول

ورق سیاه چیست و کجا استفاده می‌شود؟

ورق سیاه نوعی ورق فولادی است که در دمای بسیار بالا پردازش می‌شود. دمای بالا فرم دهی فولاد را آسان‌تر می‌کند و معمولاً در شرایطی استفاده می‌شود که تلرانس‌های دقیق مورد نیاز نیست. معمولاً در پروژه‌های ساختمانی و جوشکاری، مانند ساخت خطوط راه‌آهن، تیرهای I و سایر اجزای سازه‌ای از ورق سیاه استفاده می‌شود.

قیمت ورق سیاه و ورق سرد چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت ورق سیاه و ورق سرد بر اساس عوامل مختلفی تعیین می‌شود. این عوامل شامل هزینه‌های مواد خام، انرژی و نیروی کار و همچنین تعادل بین عرضه و تقاضای جهانی هستند. قیمت‌ها می‌تواند تحت تاثیر شرایط اقتصادی، مسائل ژئوپلیتیکی و سیاست‌های تجاری باشد. به طور کلی، ورق سیاه نسبت به ورق سرد ارزان‌تر است، زیرا میزان پردازش کمتری دارد.

چرا همگام شدن با روند بازار فولاد مهم است؟

همگام شدن با روندهای بازار فولاد بسیار مهم است زیرا این روندها می‌توانند آگاهی درستی نسبت به وضعیت فعلی بازار، آینده بازار، فرصت‌های رشد و چالش‌ها ارائه دهند. این روندها به افراد کمک می‌کند تصمیمات آگاهانه بگیرند، تغییرات در بازار را پیش بینی کنند و در زمینه‌های خود رقابتی باقی بمانند.

اطلاعات بیشتر ...
درخواست مشاوره و تماس
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید؛ فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان مشاوران آهن در اسرع وقت، با شما ارتباط برقرار کنند.

مشاوران آهن به دلیل داشتن انبار شخصی ارائه دهنده بهترین قیمت ورق در کل کشور است. جهت اثبات این مورد کافیست یکبار با کارشناسان ما تماس بگیرید 🤍