سبد خرید
0
پیش فاکتور خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد

⬜ نمایش قیمت با مالیات ✅ نمایش قیمت با مالیات
۰۹ ۹۱۰ ۹۱۰ ۰۳۱

تماس با مشاوران آهن

zob-ahan-company

قیمت میلگرد ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: 1403/05/01 - 13:10

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانA3کارخانه
29,500 
شامل مالیات
26,818 
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانA3کارخانه
28,400 
شامل مالیات
25,818 
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانA3کارخانه
28,300 
شامل مالیات
25,727 
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانA3کارخانه
28,100 
شامل مالیات
25,545 
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانA3کارخانه
28,300 
شامل مالیات
25,727 
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانA3کارخانه
28,500 
شامل مالیات
25,909 
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانA3کارخانه
28,700 
شامل مالیات
26,091 
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانA3کارخانه
28,500 
شامل مالیات
25,909 
میلگرد 36 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهتماس بگیرید
sarmad-abar-koh-company

قیمت میلگرد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: 1403/05/01 - 16:59

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 10 ابرکوه یزدA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 ابرکوه یزدA3کارخانه
28,400 
شامل مالیات
25,818 
میلگرد 14 ابرکوه یزدA3کارخانه
26,901 
شامل مالیات
24,455 
میلگرد 16 ابرکوه یزدA3کارخانه
26,901 
شامل مالیات
24,455 
میلگرد 18 ابرکوه یزدA3کارخانه
26,800 
شامل مالیات
24,364 
میلگرد 20 ابرکوه یزدA3کارخانه
26,800 
شامل مالیات
24,364 
میلگرد 22 ابرکوه یزدA3کارخانه
26,800 
شامل مالیات
24,364 
میلگرد 25 ابرکوه یزدA3کارخانه
26,800 
شامل مالیات
24,364 
میلگرد 28 ابرکوه یزدA3کارخانه
26,800 
شامل مالیات
24,364 
میلگرد 32 ابرکوه یزدA3کارخانه
26,800 
شامل مالیات
24,364 
foolad-khorasan-company

قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 22:58

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 10 نیشابورA3کارخانه
27,000 
شامل مالیات
24,545 
میلگرد 12 نیشابورA3کارخانه
27,000 
شامل مالیات
24,545 
میلگرد 14 نیشابورA3کارخانه
27,000 
شامل مالیات
24,545 
میلگرد 16 نیشابورA3کارخانه
27,000 
شامل مالیات
24,545 
میلگرد 18 نیشابورA3کارخانه
27,000 
شامل مالیات
24,545 
میلگرد 20 نیشابورA3کارخانه
27,000 
شامل مالیات
24,545 
میلگرد 22 نیشابورA3کارخانه
27,000 
شامل مالیات
24,545 
میلگرد 25 نیشابورA3کارخانه
27,000 
شامل مالیات
24,545 
میلگرد 28 نیشابورA3کارخانه
27,000 
شامل مالیات
24,545 
میلگرد 32 نیشابورA3کارخانهتماس بگیرید
bafgh-yazd-company

قیمت میلگرد بافق

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 22:11

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 بافق یزدA3کارخانه
31,004 
شامل مالیات
28,185 
میلگرد 10 بافق یزدA3کارخانه
29,502 
شامل مالیات
26,820 
میلگرد 10 بافق یزدA4کارخانه
30,503 
شامل مالیات
27,730 
میلگرد 12 بافق یزدA3کارخانه
29,200 
شامل مالیات
26,545 
میلگرد 12 بافق یزدA4کارخانه
30,201 
شامل مالیات
27,455 
میلگرد 14 بافق یزدA3کارخانه
27,704 
شامل مالیات
25,185 
میلگرد 14 بافق یزدA4کارخانه
28,699 
شامل مالیات
26,090 
میلگرد 16 بافق یزدA3کارخانه
27,704 
شامل مالیات
25,185 
میلگرد 16 بافق یزدA4کارخانه
28,699 
شامل مالیات
26,090 
میلگرد 18 بافق یزدA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 بافق یزدA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 بافق یزدA3کارخانه
27,500 
شامل مالیات
25,000 
میلگرد 20 بافق یزدA4کارخانه
28,501 
شامل مالیات
25,910 
میلگرد 22 بافق یزدA3کارخانه
27,500 
شامل مالیات
25,000 
میلگرد 22 بافق یزدA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 بافق یزدA3کارخانه
27,599 
شامل مالیات
25,090 
میلگرد 25 بافق یزدA4کارخانه
28,611 
شامل مالیات
26,010 
میلگرد 28 بافق یزدA3کارخانه
27,599 
شامل مالیات
25,090 
میلگرد 28 بافق یزدA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 بافق یزدA3کارخانه
27,599 
شامل مالیات
25,090 
jahan-foolad-sirjan-company

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 17:36

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 جهان فولاد سیرجانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 8 جهان فولاد سیرجانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 جهان فولاد سیرجانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 جهان فولاد سیرجانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 جهان فولاد سیرجانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 جهان فولاد سیرجانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 جهان فولاد سیرجانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 جهان فولاد سیرجانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 جهان فولاد سیرجانA3کارخانه
26,499 
شامل مالیات
24,090 
میلگرد 20 جهان فولاد سیرجانA3کارخانه
26,499 
شامل مالیات
24,090 
میلگرد 22 جهان فولاد سیرجانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 جهان فولاد سیرجانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 جهان فولاد سیرجانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 جهان فولاد سیرجانA3کارخانهتماس بگیرید
foolad-mianeh-company

قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 22:56

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 میانهA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 8 میانهA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 میانهA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 میانهA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 میانهA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 میانهA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 میانهA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 میانهA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 میانهA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 میانهA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 میانهA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 میانهA3کارخانه
27,396 
شامل مالیات
24,905 
rad-hamedan-company

قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 22:26

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 راد همدانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 8 راد همدانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 راد همدانA2کارخانه
29,953 
شامل مالیات
27,230 
میلگرد 10 راد همدانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 راد همدانA3کارخانه
30,195 
شامل مالیات
27,450 
میلگرد 14 راد همدانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 راد همدانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 راد همدانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 راد همدانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 راد همدانA3کارخانه
29,898 
شامل مالیات
27,180 
میلگرد 25 راد همدانA3کارخانه
29,953 
شامل مالیات
27,230 
میلگرد 28 راد همدانA3کارخانه
29,953 
شامل مالیات
27,230 
میلگرد 32 راد همدانA3کارخانهتماس بگیرید
zafar-bonab-company

قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 22:49

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 ظفر بنابA2کارخانه
29,051 
شامل مالیات
26,410 
میلگرد 10 ظفر بنابA2کارخانه
28,650 
شامل مالیات
26,045 
میلگرد 10 ظفر بنابA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 ظفر بنابA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 ظفر بنابA3کارخانه
28,650 
شامل مالیات
26,045 
میلگرد 12 ظفر بنابA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 ظفر بنابA3کارخانه
28,248 
شامل مالیات
25,680 
میلگرد 14 ظفر بنابA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 ظفر بنابA3کارخانه
28,248 
شامل مالیات
25,680 
میلگرد 16 ظفر بنابA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 ظفر بنابA3کارخانه
28,248 
شامل مالیات
25,680 
میلگرد 18 ظفر بنابA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 ظفر بنابA3کارخانه
28,248 
شامل مالیات
25,680 
میلگرد 20 ظفر بنابA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 ظفر بنابA3کارخانه
28,248 
شامل مالیات
25,680 
میلگرد 22 ظفر بنابA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 ظفر بنابA3کارخانه
28,248 
شامل مالیات
25,680 
میلگرد 25 ظفر بنابA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 ظفر بنابA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 ظفر بنابA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 ظفر بنابA3کارخانه
28,248 
شامل مالیات
25,680 
shahin-bomab-company

قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 22:33

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 شاهین بنابA2کارخانه
26,730 
شامل مالیات
24,300 
میلگرد 8 شاهین بنابA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 شاهین بنابA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 شاهین بنابA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 شاهین بنابA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 شاهین بنابA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 شاهین بنابA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 شاهین بنابA3کارخانه
26,730 
شامل مالیات
24,300 
میلگرد 18 شاهین بنابA3کارخانه
26,730 
شامل مالیات
24,300 
میلگرد 20 شاهین بنابA3کارخانه
26,730 
شامل مالیات
24,300 
میلگرد 22 شاهین بنابA3کارخانه
26,730 
شامل مالیات
24,300 
میلگرد 25 شاهین بنابA3کارخانه
26,730 
شامل مالیات
24,300 
میلگرد 28 شاهین بنابA3کارخانه
26,730 
شامل مالیات
24,300 
میلگرد 32 شاهین بنابA3کارخانهتماس بگیرید
foolad-siadan-abhar-company

قیمت میلگرد ابهر

آخرین بروزرسانی: 1403/05/01 - 12:10

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 سیادن ابهرA2کارخانه
29,800 
شامل مالیات
27,091 
میلگرد 10 سیادن ابهرA3کارخانه
28,500 
شامل مالیات
25,909 
میلگرد 10 سیادن ابهرA2کارخانه
28,300 
شامل مالیات
25,727 
میلگرد 12 سیادن ابهرA3کارخانه
28,500 
شامل مالیات
25,909 
میلگرد 12 سیادن ابهرA2کارخانه
28,300 
شامل مالیات
25,727 
میلگرد 14 سیادن ابهرA3کارخانه
27,500 
شامل مالیات
25,000 
میلگرد 16 سیادن ابهرA3کارخانه
27,500 
شامل مالیات
25,000 
میلگرد 18 سیادن ابهرA3کارخانه
27,500 
شامل مالیات
25,000 
میلگرد 20 سیادن ابهرA3کارخانه
27,500 
شامل مالیات
25,000 
میلگرد 22 سیادن ابهرA3کارخانه
27,500 
شامل مالیات
25,000 
میلگرد 25 سیادن ابهرA3کارخانه
27,500 
شامل مالیات
25,000 
میلگرد 28 سیادن ابهرA3کارخانهتماس بگیرید
foolad-anahita-gilan-company

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 آناهیتا گیلانA2کارخانه
29,101 
شامل مالیات
26,455 
میلگرد 10 آناهیتا گیلانA2کارخانه
28,903 
شامل مالیات
26,275 
میلگرد 12 آناهیتا گیلانA3کارخانه
28,903 
شامل مالیات
26,275 
میلگرد 14 آناهیتا گیلانA3کارخانه
28,303 
شامل مالیات
25,730 
میلگرد 16 آناهیتا گیلانA3کارخانه
28,303 
شامل مالیات
25,730 
میلگرد 18 آناهیتا گیلانA3کارخانه
28,303 
شامل مالیات
25,730 
میلگرد 20 آناهیتا گیلانA3کارخانه
28,303 
شامل مالیات
25,730 
میلگرد 22 آناهیتا گیلانA3کارخانه
28,303 
شامل مالیات
25,730 
میلگرد 25 آناهیتا گیلانA3کارخانه
28,699 
شامل مالیات
26,090 
میلگرد 28 آناهیتا گیلانA3کارخانه
28,699 
شامل مالیات
26,090 
میلگرد 32 آناهیتا گیلانA3کارخانه
28,699 
شامل مالیات
26,090 
foolad-salafchegan-company

قیمت میلگرد پردیس قم

آخرین بروزرسانی: 1403/05/01 - 13:08

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 سلفچگانA2کارخانه
33,330 
شامل مالیات
30,300 
میلگرد 10 سلفچگانA2کارخانه
31,680 
شامل مالیات
28,800 
میلگرد 10 سلفچگانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 سلفچگانA3کارخانه
31,240 
شامل مالیات
28,400 
میلگرد 14 سلفچگانA3کارخانه
30,250 
شامل مالیات
27,500 
میلگرد 16 سلفچگانA3کارخانه
30,250 
شامل مالیات
27,500 
میلگرد 18 سلفچگانA3کارخانه
30,250 
شامل مالیات
27,500 
میلگرد 20 سلفچگانA3کارخانه
30,250 
شامل مالیات
27,500 
میلگرد 22 سلفچگانA3کارخانه
30,250 
شامل مالیات
27,500 
میلگرد 25 سلفچگانA3کارخانه
30,250 
شامل مالیات
27,500 
میلگرد 28 سلفچگانA3کارخانه
30,580 
شامل مالیات
27,800 
میلگرد 32 سلفچگانA3کارخانه
30,580 
شامل مالیات
27,800 
zob-ahan-va-navard-kerman-company

قیمت میلگرد ذوب و نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 22:20

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 ذوب آهن نورد کرمانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 ذوب آهن نورد کرمانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 ذوب آهن نورد کرمانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن نورد کرمانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن نورد کرمانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 ذوب آهن نورد کرمانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 ذوب آهن نورد کرمانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 ذوب آهن نورد کرمانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 ذوب آهن نورد کرمانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 ذوب آهن نورد کرمانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 ذوب آهن نورد کرمانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 ذوب آهن نورد کرمانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 ذوب آهن نورد کرمانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 ذوب آهن نورد کرمانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن نورد کرمانA3کارخانهتماس بگیرید
قیمت نبشی آریان فولاد

قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 23:07

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 10 آریان فولادA2کارخانه
30,899 
شامل مالیات
28,090 
میلگرد 10 آریان فولادA3کارخانه
28,600 
شامل مالیات
26,000 
میلگرد 12 آریان فولادA2کارخانه
28,402 
شامل مالیات
25,820 
میلگرد 12 آریان فولادA3کارخانه
28,490 
شامل مالیات
25,900 
میلگرد 14 آریان فولادA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 آریان فولادA3کارخانه
28,193 
شامل مالیات
25,630 
میلگرد 16 آریان فولادA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 آریان فولادA3کارخانه
28,193 
شامل مالیات
25,630 
میلگرد 18 آریان فولادA3کارخانه
28,193 
شامل مالیات
25,630 
میلگرد 20 آریان فولادA3کارخانه
28,193 
شامل مالیات
25,630 
میلگرد 22 آریان فولادA3کارخانه
28,193 
شامل مالیات
25,630 
میلگرد 25 آریان فولادA3کارخانه
28,193 
شامل مالیات
25,630 
میلگرد 28 آریان فولادA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 آریان فولادA3کارخانهتماس بگیرید
ghaem-razi-company

قیمت میلگرد قائم

آخرین بروزرسانی: 1403/04/25 - 0:26

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 12 قائمA3کارخانه
28,930 
شامل مالیات
26,300 
میلگرد 14 قائمA3کارخانه
28,215 
شامل مالیات
25,650 
میلگرد 16 قائمA3کارخانه
28,215 
شامل مالیات
25,650 
میلگرد 18 قائمA3کارخانه
28,215 
شامل مالیات
25,650 
میلگرد 20 قائمA3کارخانه
28,215 
شامل مالیات
25,650 
میلگرد 22 قائمA3کارخانه
28,215 
شامل مالیات
25,650 
میلگرد 25 قائمA3کارخانه
28,215 
شامل مالیات
25,650 
میلگرد 28 قائمA3کارخانه
28,215 
شامل مالیات
25,650 
میلگرد 32 قائمA3کارخانه
28,215 
شامل مالیات
25,650 
kian-foolad-abhar-company

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 23:57

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 کیان فولاد ابهرA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 کیان فولاد ابهرA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 کیان فولاد ابهرA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 کیان فولاد ابهرA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 کیان فولاد ابهرA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 کیان فولاد ابهرA3کارخانه
27,280 
شامل مالیات
24,800 
میلگرد 16 کیان فولاد ابهرA3کارخانه
27,280 
شامل مالیات
24,800 
میلگرد 18 کیان فولاد ابهرA3کارخانه
27,280 
شامل مالیات
24,800 
میلگرد 20 کیان فولاد ابهرA3کارخانه
27,280 
شامل مالیات
24,800 
میلگرد 22 کیان فولاد ابهرA3کارخانه
27,280 
شامل مالیات
24,800 
میلگرد 25 کیان فولاد ابهرA3کارخانه
27,280 
شامل مالیات
24,800 
میلگرد 28 کیان فولاد ابهرA3کارخانهتماس بگیرید
تیرآهن فولاد یزد

قیمت میلگرد فولاد یزد احرامیان

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 22:53

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 احرامیان یزدA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 احرامیان یزدA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 احرامیان یزدA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 احرامیان یزدA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 احرامیان یزدA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 احرامیان یزدA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 احرامیان یزدA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 احرامیان یزدA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 احرامیان یزدA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 احرامیان یزدA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 احرامیان یزدA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 احرامیان یزدA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 احرامیان یزدA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 احرامیان یزدA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 30 احرامیان یزدA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 احرامیان یزدA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 احرامیان یزدA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 36 احرامیان یزدA3کارخانهتماس بگیرید
foolad-mahyar-ardebil-company

قیمت میلگرد اردبیل

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 21:58

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 اردبیلA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 8 اردبیلA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 اردبیلA2کارخانه
28,303 
شامل مالیات
25,730 
میلگرد 10 اردبیلA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 اردبیلA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 اردبیلA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 اردبیلA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 اردبیلA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 اردبیلA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 اردبیلA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 اردبیلA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 اردبیلA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 اردبیلA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 30 اردبیلA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 اردبیلA3کارخانهتماس بگیرید
arg-tabriz-company

قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 23:02

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 ارگ تبریزA2کارخانه
27,500 
شامل مالیات
25,000 
میلگرد 10 ارگ تبریزA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 ارگ تبریزA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 ارگ تبریزA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 ارگ تبریزA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 ارگ تبریزA3کارخانه
27,500 
شامل مالیات
25,000 
میلگرد 16 ارگ تبریزA3کارخانه
27,500 
شامل مالیات
25,000 
میلگرد 18 ارگ تبریزA3کارخانه
27,500 
شامل مالیات
25,000 
میلگرد 20 ارگ تبریزA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 ارگ تبریزA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 ارگ تبریزA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 ارگ تبریزA3کارخانه
27,500 
شامل مالیات
25,000 
میلگرد 25 ارگ تبریزA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 ارگ تبریزA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 ارگ تبریزA3کارخانهتماس بگیرید
amir-kabir-khazar-company

قیمت میلگرد امیرکبیر

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 22:07

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 امیرکبیر خزرA2کارخانه
29,293 
شامل مالیات
26,630 
میلگرد 10 امیرکبیر خزرA2کارخانه
28,496 
شامل مالیات
25,905 
میلگرد 10 امیرکبیر خزرA3کارخانه
29,293 
شامل مالیات
26,630 
میلگرد 12 امیرکبیر خزرA3کارخانه
28,298 
شامل مالیات
25,725 
میلگرد 14 امیرکبیر خزرA3کارخانه
29,293 
شامل مالیات
26,630 
میلگرد 14 امیرکبیر خزرA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 امیرکبیر خزرA3کارخانه
29,293 
شامل مالیات
26,630 
میلگرد 16 امیرکبیر خزرA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 امیرکبیر خزرA3کارخانه
27,797 
شامل مالیات
25,270 
میلگرد 18 امیرکبیر خزرA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 امیرکبیر خزرA3کارخانه
27,797 
شامل مالیات
25,270 
میلگرد 20 امیرکبیر خزرA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 امیرکبیر خزرA3کارخانه
27,797 
شامل مالیات
25,270 
میلگرد 22 امیرکبیر خزرA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 امیرکبیر خزرA3کارخانه
27,797 
شامل مالیات
25,270 
میلگرد 28 امیرکبیر خزرA3کارخانه
27,896 
شامل مالیات
25,360 
میلگرد 32 امیرکبیر خزرA3کارخانه
27,896 
شامل مالیات
25,360 
تیرآهن کوثر اهواز

قیمت میلگرد کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی: 1403/04/25 - 0:28

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 کوثر اهوازA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 کوثر اهوازA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 کوثر اهوازA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 کوثر اهوازA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 کوثر اهوازA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 کوثر اهوازA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 کوثر اهوازA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 کوثر اهوازA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 کوثر اهوازA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 کوثر اهوازA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 30 کوثر اهوازA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 کوثر اهوازA3کارخانهتماس بگیرید
persian-foolad-company

قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 23:15

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 پرشین فولادA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 پرشین فولادA3کارخانه
28,380 
شامل مالیات
25,800 
میلگرد 12 پرشین فولادA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 پرشین فولادA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 پرشین فولادA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 پرشین فولادA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 پرشین فولادA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 پرشین فولادA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 پرشین فولادA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 پرشین فولادA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 پرشین فولادA3کارخانهتماس بگیرید
bardsir-kerman-company

قیمت میلگرد فولاد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: 1403/03/07 - 9:56

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 بردسیر کرمانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 بردسیر کرمانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 بردسیر کرمانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 بردسیر کرمانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 بردسیر کرمانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 بردسیر کرمانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 بردسیر کرمانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 بردسیر کرمانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 بردسیر کرمانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 بردسیر کرمانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 بردسیر کرمانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 بردسیر کرمانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 بردسیر کرمانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 بردسیر کرمانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 بردسیر کرمانA3کارخانهتماس بگیرید
foolad-kaveh-alvand-company

قیمت میلگرد اروند

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 22:01

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 10 فولاد اروندA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد اروندA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 فولاد اروندA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 فولاد اروندA3کارخانه
26,697 
شامل مالیات
24,270 
میلگرد 18 فولاد اروندA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 فولاد اروندA3کارخانه
26,197 
شامل مالیات
23,815 
میلگرد 22 فولاد اروندA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 فولاد اروندA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 فولاد اروندA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 فولاد اروندA3کارخانهتماس بگیرید
hasan-rood-company

قیمت میلگرد حسن رود

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 17:40

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 حسن رودA2کارخانه
29,700 
شامل مالیات
27,000 
میلگرد 10 حسن رودA2کارخانه
29,400 
شامل مالیات
26,727 
میلگرد 12 حسن رودA3کارخانه
29,099 
شامل مالیات
26,454 
میلگرد 14 حسن رودA3کارخانه
28,400 
شامل مالیات
25,818 
میلگرد 16 حسن رودA3کارخانه
28,400 
شامل مالیات
25,818 
میلگرد 18 حسن رودA3کارخانه
28,400 
شامل مالیات
25,818 
میلگرد 20 حسن رودA3کارخانه
28,400 
شامل مالیات
25,818 
میلگرد 22 حسن رودA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 حسن رودA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 حسن رودA3کارخانهتماس بگیرید
dorpad-company

قیمت میلگرد درپاد تبریز ( دُر شاهین)

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 23:29

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 در شاهین تبریزA2کارخانه
28,886 
شامل مالیات
26,260 
میلگرد 10 در شاهین تبریزA2کارخانه
28,287 
شامل مالیات
25,715 
میلگرد 12 در شاهین تبریزA3کارخانه
28,287 
شامل مالیات
25,715 
میلگرد 14 در شاهین تبریزA3کارخانه
27,885 
شامل مالیات
25,350 
میلگرد 16 در شاهین تبریزA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 در شاهین تبریزA3کارخانه
27,885 
شامل مالیات
25,350 
میلگرد 20 در شاهین تبریزA3کارخانه
27,885 
شامل مالیات
25,350 
میلگرد 22 در شاهین تبریزA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 در شاهین تبریزA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 در شاهین تبریزA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 در شاهین تبریزA3کارخانهتماس بگیرید
Ma-icon

قیمت میلگرد الماس

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 23:08

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 الماسA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 الماسA2کارخانه
28,270 
شامل مالیات
25,700 
میلگرد 12 الماسA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 الماسA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 الماسA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 الماسA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 الماسA3کارخانهتماس بگیرید
navar-garm-semnan

قیمت میلگرد نورد سمنان

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 23:45

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 سمنانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 8 سمنانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 8 سمنانA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 سمنانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 سمنانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 سمنانA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 سمنانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 سمنانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 سمنانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 سمنانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 سمنانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 سمنانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 سمنانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 سمنانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 سمنانA3کارخانهتماس بگیرید
foolad-sirjan-hadid-company

قیمت میلگرد سیرجان

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 22:32

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 سیرجان حدیدA2کارخانه
29,788 
شامل مالیات
27,080 
میلگرد 10 سیرجان حدیدA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 سیرجان حدیدA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 سیرجان حدیدA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 سیرجان حدیدA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 سیرجان حدیدA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 سیرجان حدیدA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 سیرجان حدیدA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 سیرجان حدیدA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 سیرجان حدیدA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 سیرجان حدیدA2کارخانه
27,990 
شامل مالیات
25,445 
میلگرد 20 سیرجان حدیدA3کارخانه
27,990 
شامل مالیات
25,445 
میلگرد 22 سیرجان حدیدA2کارخانه
27,990 
شامل مالیات
25,445 
میلگرد 22 سیرجان حدیدA3کارخانه
27,990 
شامل مالیات
25,445 
میلگرد 25 سیرجان حدیدA2کارخانه
27,990 
شامل مالیات
25,445 
میلگرد 25 سیرجان حدیدA3کارخانه
27,990 
شامل مالیات
25,445 
foolad-shahrod-company

قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: 1403/04/25 - 0:00

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 شاهرودA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 شاهرودA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 شاهرودA3کارخانه
29,700 
شامل مالیات
27,000 
میلگرد 14 شاهرودA3کارخانه
28,600 
شامل مالیات
26,000 
میلگرد 16 شاهرودA3کارخانه
28,600 
شامل مالیات
26,000 
میلگرد 18 شاهرودA3کارخانه
28,600 
شامل مالیات
26,000 
میلگرد 20 شاهرودA3کارخانه
28,600 
شامل مالیات
26,000 
میلگرد 22 شاهرودA3کارخانه
28,853 
شامل مالیات
26,230 
میلگرد 25 شاهرودA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 شاهرودA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 شاهرودA3کارخانهتماس بگیرید
foolad-khorasan-company

قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 22:58

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 10 نیشابورA3کارخانه
27,000 
شامل مالیات
24,545 
میلگرد 12 نیشابورA3کارخانه
27,000 
شامل مالیات
24,545 
میلگرد 14 نیشابورA3کارخانه
27,000 
شامل مالیات
24,545 
میلگرد 16 نیشابورA3کارخانه
27,000 
شامل مالیات
24,545 
میلگرد 18 نیشابورA3کارخانه
27,000 
شامل مالیات
24,545 
میلگرد 20 نیشابورA3کارخانه
27,000 
شامل مالیات
24,545 
میلگرد 22 نیشابورA3کارخانه
27,000 
شامل مالیات
24,545 
میلگرد 25 نیشابورA3کارخانه
27,000 
شامل مالیات
24,545 
میلگرد 28 نیشابورA3کارخانه
27,000 
شامل مالیات
24,545 
میلگرد 32 نیشابورA3کارخانهتماس بگیرید
تیرآهن فایکو

قیمت میلگرد فایکو ساری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 22:50

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 فایکو ساریA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 فایکو ساریA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 فایکو ساریA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 فایکو ساریA3کارخانه
27,599 
شامل مالیات
25,090 
میلگرد 16 فایکو ساریA3کارخانه
27,599 
شامل مالیات
25,090 
میلگرد 18 فایکو ساریA3کارخانه
27,599 
شامل مالیات
25,090 
میلگرد 20 فایکو ساریA3کارخانه
27,599 
شامل مالیات
25,090 
میلگرد 22 فایکو ساریA3کارخانه
27,599 
شامل مالیات
25,090 
میلگرد 25 فایکو ساریA3کارخانه
27,599 
شامل مالیات
25,090 
میلگرد 28 فایکو ساریA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 فایکو ساریA3کارخانه
27,599 
شامل مالیات
25,090 
foolad-sepehr-iranian-company

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 23:52

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 سپهر ایرانیانA2کارخانه
29,799 
شامل مالیات
27,090 
میلگرد 8 سپهر ایرانیانA2کارخانه
29,799 
شامل مالیات
27,090 
میلگرد 8 سپهر ایرانیانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 سپهر ایرانیانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 سپهر ایرانیانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 سپهر ایرانیانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 سپهر ایرانیانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 سپهر ایرانیانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 سپهر ایرانیانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 سپهر ایرانیانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 سپهر ایرانیانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 سپهر ایرانیانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 سپهر ایرانیانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 سپهر ایرانیانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 سپهر ایرانیانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 سپهر ایرانیانA3کارخانهتماس بگیرید
foolad-kian-kashan-company

قیمت میلگرد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 23:42

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 کیان کاشانA2کارخانه
24,321 
شامل مالیات
22,110 
میلگرد 10 کیان کاشانA2کارخانه
24,019 
شامل مالیات
21,835 
میلگرد 12 کیان کاشانA2کارخانه
24,019 
شامل مالیات
21,835 
میلگرد 14 کیان کاشانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 کیان کاشانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 کیان کاشانA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 کیان کاشانA3کارخانه
23,815 
شامل مالیات
21,650 
میلگرد 18 کیان کاشانA2کارخانهتماس بگیرید
khalij-fars-company

قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 23:26

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 10 آتیه خلیج فارسA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 آتیه خلیج فارسA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 آتیه خلیج فارسA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 آتیه خلیج فارسA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 آتیه خلیج فارسA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 آتیه خلیج فارسA3کارخانه
25,999 
شامل مالیات
23,635 
میلگرد 22 آتیه خلیج فارسA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 آتیه خلیج فارسA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 آتیه خلیج فارسA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 آتیه خلیج فارسA3کارخانهتماس بگیرید
aria-zob-company

قیمت میلگرد آریا ذوب

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/25

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 آریا ذوبA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 8 آریا ذوبA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 آریا ذوبA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 آریا ذوبA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 آریا ذوبA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 آریا ذوبA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 آریا ذوبA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 آریا ذوبA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 آریا ذوبA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 آریا ذوبA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 آریا ذوبA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 آریا ذوبA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 30 آریا ذوبA3کارخانهتماس بگیرید
foolad-hashtrood-company

قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 23:42

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 هشترودA2کارخانه
30,718 
شامل مالیات
27,925 
میلگرد 10 هشترودA2کارخانه
30,217 
شامل مالیات
27,470 
میلگرد 12 هشترودA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 هشترودA3کارخانه
30,217 
شامل مالیات
27,470 
میلگرد 14 هشترودA3کارخانه
30,217 
شامل مالیات
27,470 
میلگرد 16 هشترودA3کارخانه
28,622 
شامل مالیات
26,020 
میلگرد 18 هشترودA3کارخانه
28,622 
شامل مالیات
26,020 
میلگرد 20 هشترودA3کارخانه
28,622 
شامل مالیات
26,020 
میلگرد 22 هشترودA3کارخانه
28,622 
شامل مالیات
26,020 
میلگرد 25 هشترودA3کارخانهتماس بگیرید
foolad-hirbod-company

قیمت میلگرد هیربد

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 23:39

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 هیربدA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 هیربدA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 هیربدA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 هیربدA3کارخانه
27,951 
شامل مالیات
25,410 
میلگرد 14 هیربدA3کارخانه
27,610 
شامل مالیات
25,100 
میلگرد 16 هیربدA3کارخانه
27,610 
شامل مالیات
25,100 
میلگرد 18 هیربدA3کارخانه
27,291 
شامل مالیات
24,810 
میلگرد 20 هیربدA3کارخانه
27,291 
شامل مالیات
24,810 
میلگرد 22 هیربدA3کارخانه
27,291 
شامل مالیات
24,810 
میلگرد 25 هیربدA3کارخانه
27,500 
شامل مالیات
25,000 
میلگرد 25 هیربدA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 هیربدA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 هیربدA3کارخانهتماس بگیرید
foolad-khoramdasht-company

قیمت میلگرد خرمدشت

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 23:26

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 خرمدشت تاکستانA2کارخانه
30,096 
شامل مالیات
27,360 
میلگرد 8 خرمدشت تاکستانA3کارخانه
30,096 
شامل مالیات
27,360 
میلگرد 10 خرمدشت تاکستانA2کارخانه
28,699 
شامل مالیات
26,090 
میلگرد 10 خرمدشت تاکستانA3کارخانه
28,699 
شامل مالیات
26,090 
میلگرد 12 خرمدشت تاکستانA2کارخانه
28,699 
شامل مالیات
26,090 
میلگرد 12 خرمدشت تاکستانA3کارخانه
28,699 
شامل مالیات
26,090 
میلگرد 14 خرمدشت تاکستانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 خرمدشت تاکستانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 خرمدشت تاکستانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 خرمدشت تاکستانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 خرمدشت تاکستانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 خرمدشت تاکستانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 خرمدشت تاکستانA3کارخانهتماس بگیرید
saeb-tabriz-company

قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 12:39

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 صائبA2کارخانه
29,183 
شامل مالیات
26,530 
میلگرد 8 صائبA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 صائبA2کارخانه
28,776 
شامل مالیات
26,160 
میلگرد 10 صائبA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 صائبA3کارخانه
28,776 
شامل مالیات
26,160 
میلگرد 14 صائبA3کارخانه
28,380 
شامل مالیات
25,800 
میلگرد 16 صائبA3کارخانه
28,380 
شامل مالیات
25,800 
میلگرد 18 صائبA3کارخانه
28,380 
شامل مالیات
25,800 
میلگرد 20 صائبA3کارخانه
28,380 
شامل مالیات
25,800 
میلگرد 22 صائبA3کارخانه
28,380 
شامل مالیات
25,800 
میلگرد 25 صائبA3کارخانه
28,380 
شامل مالیات
25,800 
میلگرد 28 صائبA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 صائبA3کارخانهتماس بگیرید
foolad-rohina-jonob-company

قیمت میلگرد روهینا

آخرین بروزرسانی: 1403/03/06 - 17:13

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 روهینا دزفولA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 8 روهینا دزفولA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 روهینا دزفولA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 روهینا دزفولA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 روهینا دزفولA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 روهینا دزفولA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 روهینا دزفولA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 روهینا دزفولA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 روهینا دزفولA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 روهینا دزفولA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 روهینا دزفولA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 روهینا دزفولA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 روهینا دزفولA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 روهینا دزفولA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 روهینا دزفولA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 روهینا دزفولA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 روهینا دزفولA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 روهینا دزفولA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 روهینا دزفولA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 روهینا دزفولA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 30 روهینا دزفولA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 30 روهینا دزفولA4کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 روهینا دزفولA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 روهینا دزفولA4کارخانهتماس بگیرید
foolad-sazan-damavand-company

قیمت میلگرد دماوند

آخرین بروزرسانی: 1403/04/12 - 11:30

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 14 دماوندA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 دماوندA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 دماوندA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 دماوندA3کارخانهتماس بگیرید
azar-foolad-amin-company

قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 23:01

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 فولاد امینA2کارخانه
29,898 
شامل مالیات
27,180 
میلگرد 8 فولاد امینA3کارخانه
30,195 
شامل مالیات
27,450 
میلگرد 10 فولاد امینA2کارخانه
29,392 
شامل مالیات
26,720 
میلگرد 10 فولاد امینA3کارخانه
29,898 
شامل مالیات
27,180 
میلگرد 12 فولاد امینA3کارخانه
29,392 
شامل مالیات
26,720 
میلگرد 14 فولاد امینA3کارخانه
28,798 
شامل مالیات
26,180 
میلگرد 16 فولاد امینA3کارخانه
28,798 
شامل مالیات
26,180 
میلگرد 18 فولاد امینA3کارخانه
28,798 
شامل مالیات
26,180 
میلگرد 20 فولاد امینA3کارخانه
28,798 
شامل مالیات
26,180 
میلگرد 22 فولاد امینA3کارخانه
28,798 
شامل مالیات
26,180 
میلگرد 25 فولاد امینA3کارخانه
28,798 
شامل مالیات
26,180 
میلگرد 28 فولاد امینA3کارخانه
28,798 
شامل مالیات
26,180 
میلگرد 32 فولاد امینA3کارخانه
28,798 
شامل مالیات
26,180 
foolad-rastin-astara-company

قیمت میلگرد راستین آستارا

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 12:38

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 12 راستینA3کارخانه
28,798 
شامل مالیات
26,180 
میلگرد 14 راستینA3کارخانه
28,397 
شامل مالیات
25,815 
میلگرد 16 راستینA3کارخانه
28,397 
شامل مالیات
25,815 
میلگرد 18 راستینA3کارخانه
28,397 
شامل مالیات
25,815 
میلگرد 20 راستینA3کارخانه
28,397 
شامل مالیات
25,815 
میلگرد 22 راستینA3کارخانه
28,397 
شامل مالیات
25,815 
pars-arman-shafagh-company

قیمت میلگرد پارس آرمان

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 23:11

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 پارس آرمانA2کارخانه
29,799 
شامل مالیات
27,090 
میلگرد 10 پارس آرمانA2کارخانه
28,292 
شامل مالیات
25,720 
میلگرد 10 پارس آرمانA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 پارس آرمانA2کارخانه
28,292 
شامل مالیات
25,720 
میلگرد 12 پارس آرمانA3کارخانهتماس بگیرید
ivan-gharb-company

قیمت میلگرد ایوان غرب

آخرین بروزرسانی: 1403/04/12 - 13:05

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 10 ایوان غربA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 ایوان غربA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 ایوان غربA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 ایوان غربA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 ایوان غربA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 ایوان غربA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 ایوان غربA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 ایوان غربA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 ایوان غربA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 32 ایوان غربA3کارخانهتماس بگیرید
foolad-shams-sepehr-company

قیمت میلگرد شمس سپهر

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24 - 23:51

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 8 شمس سپهرA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 شمس سپهرA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 شمس سپهرA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 شمس سپهرA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 12 شمس سپهرA3کارخانه
28,325 
شامل مالیات
25,750 
میلگرد 14 شمس سپهرA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 شمس سپهرA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 شمس سپهرA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 شمس سپهرA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 شمس سپهرA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 شمس سپهرA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 شمس سپهرA2کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 شمس سپهرA3کارخانهتماس بگیرید
foolad-zarin-miandoab-company

قیمت میلگرد میاندوآب

آخرین بروزرسانی: 1403/04/25 - 0:03

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 16 میاندوآبA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 میاندوآبA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 میاندوآبA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 میاندوآبA3کارخانه
27,170 
شامل مالیات
24,700 
میلگرد 25 میاندوآبA3کارخانه
27,170 
شامل مالیات
24,700 
foolad-kaveh-save-company

قیمت میلگرد فولاد کاوه ساوه

آخرین بروزرسانی: 1403/04/25 - 0:19

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 14 فولاد کاوه ساوهA3کارخانه
27,720 
شامل مالیات
25,200 
میلگرد 16 فولاد کاوه ساوهA3کارخانه
27,720 
شامل مالیات
25,200 
میلگرد 18 فولاد کاوه ساوهA3کارخانه
27,720 
شامل مالیات
25,200 
میلگرد 20 فولاد کاوه ساوهA3کارخانه
27,720 
شامل مالیات
25,200 
میلگرد 22 فولاد کاوه ساوهA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 فولاد کاوه ساوهA3کارخانهتماس بگیرید
foolad-navard-fara-tarh-company

قیمت میلگرد فراطرح

آخرین بروزرسانی: 1403/04/25 - 0:03

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 14 فراطرحA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 فراطرحA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 فراطرحA3کارخانه
26,879 
شامل مالیات
24,435 
میلگرد 20 فراطرحA3کارخانه
26,879 
شامل مالیات
24,435 
میلگرد 22 فراطرحA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 فراطرحA3کارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 فراطرحA3کارخانهتماس بگیرید
فولاد نگین اردکان

قیمت میلگرد نگین اردکان

آخرین بروزرسانی: 1403/04/25 - 0:11

نامآنالیزمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 12 نگین اردکانA3کارخانه