سبد خرید
0
پیش فاکتور خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت ورق سیاه

⬜ نمایش قیمت با مالیات ✅ نمایش قیمت با مالیات
۰۹ ۹۱۰ ۹۱۰ ۰۳۱

تماس با مشاوران آهن

ورق برشی فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه بنگاه اصفهان

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/14

نامحالتمحل بارگیریعرضقیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 2 میل عرض 1رول ST37بنگاه اصفهان1تماس بگیرید
ورق سیاه 2 میل عرض 1.25رول ST37بنگاه اصفهان1.25
36,801 
شامل مالیات
33,455 
ورق سیاه 2.5 میل عرض 1.25رول ST37بنگاه اصفهان1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 3 میل عرض 1.25رول ST37بنگاه اصفهان1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 3 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.5
36,400 
شامل مالیات
33,091 
ورق سیاه 4 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.5
36,400 
شامل مالیات
33,091 
ورق سیاه 5 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.5
36,400 
شامل مالیات
33,091 
ورق سیاه 6 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.5
36,400 
شامل مالیات
33,091 
ورق سیاه 8 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.5
36,400 
شامل مالیات
33,091 
ورق سیاه 10 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.5
36,400 
شامل مالیات
33,091 
ورق سیاه 12 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.5
36,600 
شامل مالیات
33,273 
ورق سیاه 15 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.5
37,500 
شامل مالیات
34,091 
ورق برشی فولاد مبارکه

قیمت ورق برشی st52 فولاد مبارکه بنگاه اصفهان

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/14

نامابعادحالتمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
ورق برشی 3 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 4 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 4.5 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 5 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 6 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 8 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 10 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 12 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 15 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/14

نامابعادحالتمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
ورق برشی 3 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 4 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 4.5 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 5 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 6 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 8 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 10 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 12 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی 15 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق برشی فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فابریک st52 فولاد مبارکه

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/14

نامابعادحالتمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه فابریک 4 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فابریک 5 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فابریک 6 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فابریک 8 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فابریک 10 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فابریک 12 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فابریک 15 میل فولاد مبارکه۶×۱/۵شیتبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق فولاد اصفهان

قیمت ورق st37 فولاد اصفهان

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/14

نامابعادحالتمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
ورق برشی 15 میل فولاد اصفهان1×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 20 میل فولاد اصفهان1×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 25 میل فولاد اصفهان1×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 30 میل فولاد اصفهان1×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 35 میل فولاد اصفهان1×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 3 میل فولاد اصفهان1/25×طول درخواستیشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 4 میل فولاد اصفهان1/25×طول درخواستیشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 2.5 میل فولاد اصفهان۱/۳۰×طول درخواستیشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 3 میل فولاد اصفهان1/5×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 6 میل فولاد اصفهان1.5شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 8 میل فولاد اصفهان1.5شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 10 میل فولاد اصفهان1.5شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 12 میل فولاد اصفهان1.5شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 15 میل فولاد اصفهان1.5شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 4 میل فولاد اصفهان1/5×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 5 میل فولاد اصفهان1/5×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 6 میل فولاد اصفهان1/5×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 8 میل فولاد اصفهان1/5×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 10 میل فولاد اصفهان1/5×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 12 میل فولاد اصفهان1/5×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق برشی 15 میل فولاد اصفهان1/5×6شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/14

نامابعادحالتمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 15 میل کاویان اهواز۱.۲۵×۶شیتکارخانه
32,500 
شامل مالیات
29,545 
ورق سیاه 20 میل کاویان اهواز۱.۲۵×۶شیتکارخانه
31,700 
شامل مالیات
28,818 
ورق سیاه 25 میل کاویان اهواز۱.۲۵×۶شیتکارخانه
31,700 
شامل مالیات
28,818 
ورق سیاه 30 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانه
31,700 
شامل مالیات
28,818 
ورق سیاه 35 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانه
31,900 
شامل مالیات
29,000 
ورق سیاه 40 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانه
31,900 
شامل مالیات
29,000 
ورق سیاه 15 میل کاویان اهواز۱.۵×۶شیتکارخانه
36,200 
شامل مالیات
32,909 
ورق سیاه 20 میل کاویان اهواز۱.۵×۶شیتکارخانه
31,700 
شامل مالیات
28,818 
ورق سیاه 25 میل کاویان اهواز۱.۵×۶شیتکارخانه
31,700 
شامل مالیات
28,818 
ورق سیاه 30 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانه
31,700 
شامل مالیات
28,818 
ورق سیاه 35 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانه
32,500 
شامل مالیات
29,545 
ورق سیاه 40 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانه
32,000 
شامل مالیات
29,091 
ورق سیاه کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه کاویان اهوازst52

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/14

نامابعادحالتمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 20 میل کاویان اهواز1.25شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 20 میل کاویان اهواز1.5شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 25 میل کاویان اهواز1.5شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 30 میل کاویان اهواز۱.۲۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 35 میل کاویان اهواز۱.۲۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 40 میل کاویان اهواز۱.۲۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 30 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 35 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 40 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 45 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 50 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 55 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 60 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 65 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 70 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 80 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 100 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 120 میل کاویان اهواز۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 30 میل کاویان اهواز۱.۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 35 میل کاویان اهواز۱.۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 40 میل کاویان اهواز۱.۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 30 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 35 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 40 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 45 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 50 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 55 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 60 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 65 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 70 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 80 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 90 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 100 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 120 میل کاویان اهواز۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
oksin-ahvaz-company

قیمت ورق سیاه a283 اکسین اهواز

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/14

نامآنالیزابعادحالتمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 10 میل اکسین اهوازA283۲×۶شیتکارخانه
40,200 
شامل مالیات
36,545 
ورق سیاه 12 میل اکسین اهوازA283۲×۶شیتکارخانه
37,200 
شامل مالیات
33,818 
ورق سیاه 15 میل اکسین اهوازA283۲×۶شیتکارخانه
37,200 
شامل مالیات
33,818 
ورق سیاه 20 میل اکسین اهوازA283۲×۶شیتکارخانه
33,501 
شامل مالیات
30,455 
ورق سیاه 25 میل اکسین اهوازA283۲×۶شیتکارخانه
32,500 
شامل مالیات
29,545 
ورق سیاه 30 میل اکسین اهوازA283۲×۶شیتکارخانه
34,200 
شامل مالیات
31,091 
ورق سیاه 35 میل اکسین اهوازA283۲×۶شیتکارخانه
33,501 
شامل مالیات
30,455 
ورق سیاه 40 میل اکسین اهوازA283۲×۶شیتکارخانه
33,800 
شامل مالیات
30,727 
ورق سیاه 45 میل اکسین اهوازA283۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 50 میل اکسین اهوازA283۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 60 میل اکسین اهوازA283۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 70 میل اکسین اهوازA283۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 80 میل اکسین اهوازA283۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 90 میل اکسین اهوازA283۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 100 میل اکسین اهوازA283۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
oksin-ahvaz-company

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز st52

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/14

نامآنالیزابعادحالتمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 10 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 12 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 15 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 20 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 25 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 30 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 35 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 40 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 45 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 50 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 60 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 70 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 80 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 90 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 100 میل اکسین اهوازst52۲×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 40 میل اکسین اهوازst52۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 50 میل اکسین اهوازst52۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 60 میل اکسین اهوازst52۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 80 میل اکسین اهوازst52۲×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق گیلان

قیمت ورق سیاه گیلان

تاریخ بروزرسانی: 1403/04/14

نامحالتمحل بارگیریعرضقیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 2 گیلانرولکارخانه1تماس بگیرید
ورق سیاه 2.5 گیلانرولکارخانه1تماس بگیرید
ورق سیاه 3 گیلانرولکارخانه1تماس بگیرید
ورق سیاه 6 گیلانرولکارخانه1تماس بگیرید
ورق سیاه 8 گیلانرولکارخانه1تماس بگیرید
ورق سیاه 10 گیلانرولکارخانه1تماس بگیرید
ورق سیاه 12 گیلانرولکارخانه1تماس بگیرید
ورق سیاه 15 گیلانرولکارخانه1تماس بگیرید
ورق سیاه 6 گیلانرولکارخانه1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 8 گیلانرولکارخانه1.25تماس بگیرید
foolad khoram abad

ورق سیاه خرم آباد

آخرین بروزرسانی: 1403/04/14 - 10:17

نامابعادحالتمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 20 میل خرم آباد۱.۲۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 25 میل خرم آباد۱.۲۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 30 میل خرم آباد۱.۲۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 35 میل خرم آباد۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 40 میل خرم آباد۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 50 میل خرم آباد۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 60 میل خرم آباد۱.۲۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 20 میل خرم آباد۱.۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 25 میل خرم آباد۱.۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 30 میل خرم آباد۱.۵×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 35 میل خرم آباد۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 40 میل خرم آباد۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 50 میل خرم آباد۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 60 میل خرم آباد۱.۵×طولشیتکارخانهتماس بگیرید
ورق قطعات

ورق سیاه قطعات

آخرین بروزرسانی: 1403/04/14 - 10:17

نامابعادحالتمحل بارگیریقیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 8 میل قطعات۱.۲۰×۶شیتکارخانه
38,500 
شامل مالیات
35,000 
ورق سیاه 10 میل قطعات۱.۲۰×۶شیتکارخانه
36,850 
شامل مالیات
33,500 
ورق سیاه 12 میل قطعات۱.۲۰×۶شیتکارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه 15 میل قطعات۱.۲۰×۶شیتکارخانهتماس بگیرید

بازار آهن قطعات پر کاربرد صنعتی متنوعی را در خود جای داده است. ورق آهن یکی از پرکاربردترین قطعات فولادی است که در صنایع مختلف به کار می‌رود. ورق‌های فولادی، نوع خاصی از ورق‌های صنعتی هستند که کاربردهای بسیار زیادی در صنایع مختلف دارند. این ورق‌ها با تکنولوژی‌های مختلفی تولید می‌شوند که پر کاربردترین‌ آنها فرایند‌های نورد گرم و نورد سرد هستند و برخی از آنها با توجه به کاربردی که دارند طی یک فرایند گالوانیزاسیون برای مقاومت بیشتر با پوششی از روی، پوشانده می‌شوند. همه این موارد در قیمت ورق سیاه و به طور کلی قیمت ورق فولادی تاثیر می‌گذارند. شما می‌توانید بهترین قیمت ورق گرم و فولادی بازار را، از مشاوران آهن بخواهید.

ورق در بازار آهن چیست؟

ورق در بازار آهن به صفحات مسطح فلزی از جنس فولاد یا آهن گفته می‌شود که در ضخامت‌ها و ابعاد مختلف تولید می‌شوند. این ورق‌ها از فرآیند نورد به دست می‌آیند و برای کاربردهای متنوع صنعتی و ساختمانی مانند ساخت و ساز، تولید ماشین‌آلات، لوازم خانگی و تجهیزات مختلف استفاده می‌شوند. ورق‌های فولادی به دلیل ویژگی‌هایی مانند استحکام بالا، قابلیت شکل‌پذیری و مقاومت در برابر خوردگی، کاربرد زیادی دارند.

انواع ورق فولادی

ورق‌های فولادی در انواع مختلفی تولید می‌شوند و قیمت ورق با توجه به نوع آن تعیین می‌شود. انواع ورق‌های فولادی کاربردهای مختلفی دارند و طی فرایند‌های مشخصی تولید و وارد بازار آهن می‌‌شوند.

برخی از پر کاربردترین انواع ورق فولادی به شرح زیر هستند:

 1. ورق سیاه یا ورق گرم
 2. ورق روغنی یا ورق سرد
 3. ورق گالوانیزه
 4. ورق رنگی
 5. ورق آجدار
 6. ورق آلومینیوم
 7. ورق مسی
 8. ورق استیل
 9. ورق برشی
 10. ورق آلیاژی
 11. ورق برنجی

هرکدام از این ورق‌ها کاربردهای خاص خود را دارند و در صنایع مختلف به کار گرفته می‌شوند. کارخانه‌های مختلفی در ایران تولید کننده انواع ورق سرد و ورق گرم (ورق سیاه) هستند که در میان آنها می‌توان به کارخانه‌های فولاد مبارکه، فولاد کاویان و فولاد اکسین و همچنین کارخانه فولاد گیلان اشاره کرد.

عوامل موثر بر قیمت ورق کدامند؟

عوامل متعددی بر قیمت ورق در بازار آهن تأثیر می‌گذارند. برخی از مهم‌ترین عوامل شامل موارد زیر می‌شوند:

قیمت مواد اولیه

قیمت سنگ آهن، قراضه آهن و دیگر مواد اولیه مستقیماً بر هزینه تولید ورق اثر می‌گذارد.

هزینه‌های تولید

هزینه‌های مرتبط با فرآیندهای نورد گرم و سرد، انرژی، نیروی کار و سایر هزینه‌های تولیدی می‌توانند بر قیمت نهایی ورق تأثیرگذار باشند.

عرضه و تقاضا

میزان عرضه و تقاضا در بازارهای داخلی و جهانی نقش بسزایی در تعیین قیمت ورق دارد. کاهش عرضه یا افزایش تقاضا می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود.

نرخ ارز

تغییرات نرخ ارز، به ویژه در کشورهایی که واردات مواد اولیه یا صادرات ورق دارند، می‌تواند بر قیمت‌ها اثرگذار باشد.

شرایط اقتصادی و سیاسی

وضعیت اقتصادی کلان، تحریم‌ها، تعرفه‌های تجاری و سیاست‌های دولتی می‌توانند قیمت ورق را تحت تأثیر قرار دهند.

هزینه حمل و نقل

هزینه‌های حمل و نقل مواد اولیه و ورق‌های نهایی نیز بر قیمت تأثیر دارد، به خصوص در بازارهای جهانی که نیاز به حمل و نقل بین‌المللی وجود دارد.

نرخ بهره و تورم

نرخ‌های بهره و سطح تورم می‌توانند هزینه‌های تولید و قیمت‌های نهایی ورق را تحت تاثیر بگذارند و آن را تغییر دهند.

تحولات صنعت

نوآوری‌ها و تغییرات تکنولوژیکی در فرآیندهای تولید می‌توانند بر کارایی و هزینه‌های تولید اثر بگذارند و در نتیجه قیمت‌ها را تغییر دهند.

مقررات محیط زیستی

قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست می‌توانند هزینه‌های اضافی برای تولیدکنندگان ایجاد کنند که این هزینه‌ها به قیمت نهایی ورق اضافه می‌شود.

کیفیت و نوع ورق

نوع ورق (مثل نورد گرم یا سرد، گالوانیزه و غیره) و کیفیت آن نیز می‌تواند به طور مستقیم بر قیمت تأثیر بگذارد.

ورق سیاه چیست و چه ویژگی‌ها و کاربردهایی دارد؟

یکی از پرکاربردترین انواع ورق فولادی، ورق سیاه یا ورق گرم نام دارد. این ورق طی فرایندی که فرایند نورد گرم نام دارد تولید می‌شود و در بیشتر صنایع برای مصارف مختلف به کار می‌رود. فرایند نورد گرم ورق سیاه را در معرض حرارت بسیار زیاد قرار می‌دهد و به همین دلیل این ورق‌ها سطح مات و غیر هم سطحی دارند. به همین دلیل این ورق‌ها در صنایعی مورد استفاده قرار می‌گیرند که ظاهر اهمیت زیادی ندارد. برخی از موارد کاربرد ورق‌های سیاه به شرح زیر هستند:

 1. بدنه خودرو
 2. صنایع کشتی سازی
 3. تانکرهای نفتی
 4. دکل‌های نفتی

عوامل موثر بر قیمت ورق سیاه کدامند؟

قیمت ورق سیاه (نورد گرم) تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، صنعتی و بازار قرار می‌گیرد. این عوامل به طور مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه تولید و قیمت نهایی این محصول تأثیر می‌گذارند. برخی از مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت ورق سیاه عبارتند از:

قیمت مواد اولیه

قیمت سنگ آهن و قراضه فولادی به عنوان مواد اولیه اصلی در تولید ورق سیاه نقش مهمی در تعیین هزینه‌های تولید و در نهایت قیمت نهایی این محصول دارند. نوسانات قیمت این مواد می‌تواند باعث تغییرات قابل توجهی در قیمت ورق سیاه شود.

هزینه‌های تولید

هزینه‌های مرتبط با فرآیند نورد گرم، از جمله انرژی (گاز و برق)، نیروی کار، تعمیر و نگهداری تجهیزات، و هزینه‌های مرتبط با حمل و نقل داخلی، می‌توانند بر قیمت نهایی ورق سیاه تأثیرگذار باشند.

عرضه و تقاضا

میزان عرضه و تقاضا در بازارهای داخلی و جهانی برای ورق سیاه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت‌گذاری داشته باشد. در دوره‌های افزایش تقاضا یا کاهش عرضه، قیمت‌ها معمولاً افزایش پیدا می‌کنند.

نرخ ارز

تغییرات نرخ ارز به ویژه در کشورهایی که مواد اولیه را وارد یا ورق سیاه را صادر می‌کنند، می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت‌ها داشته باشد. نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر هزینه واردات مواد اولیه و صادرات محصولات دارد.

شرایط اقتصادی و سیاسی

وضعیت اقتصادی کلان، سیاست‌های مالی و پولی، تحریم‌ها، تعرفه‌های تجاری و سایر سیاست‌های دولتی می‌توانند قیمت ورق سیاه را تحت تأثیر قرار دهند. تغییرات در این عوامل می‌تواند موجب نوسانات قابل توجهی در بازار شود.

هزینه‌های حمل و نقل

هزینه‌های حمل و نقل مواد اولیه و ورق‌های تولید شده، به ویژه در معاملات بین‌المللی، می‌تواند بر قیمت نهایی تأثیرگذار باشد. هزینه‌های بالای حمل و نقل به افزایش قیمت ورق سیاه منجر می‌شود.

قوانین و مقررات محیط زیستی

مقررات زیست محیطی ممکن است هزینه‌های اضافی برای تولیدکنندگان ایجاد کند، مانند هزینه‌های مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یا مدیریت پسماندها. این هزینه‌ها می‌توانند به قیمت نهایی ورق سیاه اضافه شوند.

کیفیت و استانداردها

کیفیت و ویژگی‌های فنی ورق سیاه، از جمله ضخامت، استحکام و دیگر مشخصات فنی، بر قیمت نهایی تأثیر دارند. ورق‌های با کیفیت بالاتر و استانداردهای دقیق‌تر معمولاً قیمت بیشتری دارند.

قیمت ورق سیاه همچنین به مواردی از جمله برند ورق و ابعاد آن بستگی دارد. همچنین انتخاب تامین کننده می‌تواند به شدت قیمت ورق را تحت تاثیر قرار دهد. مشاوران آهن، تامین کننده معتبر قطعات فولادی است که بهترین قیمت ورق سیاه بازار را در اختیار شما می‌گذارد.

مزایای خرید ورق سیاه چیست؟

ورق سیاه (نورد گرم) یکی از پرکاربردترین انواع ورق‌های فولادی در صنایع مختلف است. این ورق‌ها مزایای زیادی دارند که به شرح زیر هستند:

 • قیمت مناسب: فرآیند تولید نورد گرم نسبت به نورد سرد کم‌هزینه‌تر است، که منجر به تولید ورق‌هایی با قیمت پایین‌تر می‌شود.
 • استحکام بالا: ورق سیاه به دلیل فرآیند نورد گرم دارای استحکام و مقاومت بالا در برابر فشار و ضربه است، که باعث می‌شود برای کاربردهای ساختمانی و صنعتی مناسب باشد.
 • قابلیت شکل‌پذیری: این ورق‌ها به راحتی قابلیت خم شدن، برش و جوشکاری دارند، که باعث می‌شود در انواع پروژه‌ها و کاربردهای مختلف به کار گرفته شوند.
 • مقاومت به خوردگی: در برخی کاربردها، ورق سیاه می‌تواند با پوشش‌های محافظتی مانند رنگ یا گالوانیزه کردن، مقاومت به خوردگی بالایی داشته باشد.
 • تنوع در ضخامت و ابعاد: ورق‌های سیاه در انواع ضخامت‌ها و ابعاد تولید می‌شوند، که امکان انتخاب مناسب برای کاربردهای مختلف را فراهم می‌کند.

خرید ورق سیاه و فولادی از مشاوران آهن با بهترین قیمت بازار

مشاوران آهن، تامین کننده معتبر انواع ورق فولادی شامل ورق سیاه است. ما همواره کف قیمت ورق بازار را در اختیار مشتریان قرار می‌دهیم و شما می‌توانید با دریافت مشاوره رایگان از ما، خریدی مقرون‌به‌صرفه و سودآور را تجربه کنید.

اطلاعات بیشتر ...
درخواست مشاوره و تماس
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید؛ فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان مشاوران آهن در اسرع وقت، با شما ارتباط برقرار کنند.