سبد خرید
0
پیش فاکتور خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

میلگرد ساده

azar-gostar-sadid-company

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

تاریخ بروزرسانی: 1403/02/02

نامآنالیزحالتمحل بارگیرینوعسایزواحدقیمت(تومان)عملیات
میلگرد 10 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 و 12 متریکارخانهساده10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 و 12 متریکارخانهساده12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 و 12 متریکارخانهساده14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 و 12 متریکارخانهساده16کیلوگرم
29,357 
شامل مالیات
26,688 
میلگرد 18 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 و 12 متریکارخانهساده18کیلوگرم
29,357 
شامل مالیات
26,688 
میلگرد 20 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 و 12 متریکارخانهساده20کیلوگرم
29,357 
شامل مالیات
26,688 
میلگرد 22 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 و 12 متریکارخانهساده22کیلوگرم
29,357 
شامل مالیات
26,688 
میلگرد 24 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 و 12 متریکارخانهساده24کیلوگرم
29,357 
شامل مالیات
26,688 
میلگرد 26 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 و 12 متریکارخانهساده26کیلوگرم
29,357 
شامل مالیات
26,688 
میلگرد 28 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 و 12 متریکارخانهساده28کیلوگرم
29,357 
شامل مالیات
26,688 
میلگرد 30 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 و 12 متریکارخانهساده30کیلوگرم
29,357 
شامل مالیات
26,688 
میلگرد 32 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 و 12 متریکارخانهساده32کیلوگرم
29,357 
شامل مالیات
26,688 
میلگرد 34 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 و 12 متریکارخانهساده34کیلوگرم
29,357 
شامل مالیات
26,688 
میلگرد 36 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 و 12 متریکارخانهساده36کیلوگرم
29,357 
شامل مالیات
26,688 
میلگرد 38 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 و 12 متریکارخانهساده38کیلوگرم
29,357 
شامل مالیات
26,688 
درخواست مشاوره و تماس
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید؛ فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان مشاوران آهن در اسرع وقت، با شما ارتباط برقرار کنند.