سبد خرید
0
پیش فاکتور خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت نبشی

⬜ نمایش قیمت با مالیات ✅ نمایش قیمت با مالیات
۰۹ ۹۱۰ ۹۱۰ ۰۳۱

تماس با مشاوران آهن

قیمت نبشی

قیمت نبشی انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: 1402/07/20 - 11:34

ناممحل بارگیریوزنضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
نبشی 15*150*150 انبار اصفهانبنگاه اصفهان19015تماس بگیرید
نبشی 4*40*40 انبار اصفهانبنگاه اصفهان144تماس بگیرید
نبشی 12*120*120 انبار اصفهانبنگاه اصفهان12012تماس بگیرید
نبشی 3*40*40 انبار اصفهانبنگاه اصفهان10.53تماس بگیرید
نبشی 11*120*120 انبار اصفهانبنگاه اصفهان11011تماس بگیرید
نبشی 2.5*30*30 انبار اصفهانبنگاه اصفهان72.5تماس بگیرید
نبشی 10*100*100 انبار اصفهانبنگاه اصفهان9010تماس بگیرید
نبشی 8*80*80 انبار اصفهانبنگاه اصفهان588تماس بگیرید
نبشی 7*80*80 انبار اصفهانبنگاه اصفهان527تماس بگیرید
نبشی 6*60*60 انبار اصفهانبنگاه اصفهان326تماس بگیرید
نبشی 5*60*60 انبار اصفهانبنگاه اصفهان265تماس بگیرید
نبشی 5*50*50 انبار اصفهانبنگاه اصفهان225تماس بگیرید
نبشی 9*100*100 انبار اصفهانبنگاه اصفهان859تماس بگیرید
نبشی 4*50*50 انبار اصفهانبنگاه اصفهان184تماس بگیرید
نبشی 7*70*70 انبار اصفهانبنگاه اصفهان447تماس بگیرید
نبشی 3*50*50 انبار اصفهانبنگاه اصفهان153تماس بگیرید
قیمت نبشی شکفته

قیمت نبشی شکفته

آخرین بروزرسانی: 1402/07/20 - 12:21

ناممحل بارگیریوزنضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
نبشی 7*80*80 شکفته یزدکارخانه یزد487تماس بگیرید
نبشی 10*100*100 شکفته یزدکارخانه یزد9010تماس بگیرید
نبشی 9*100*100 شکفته یزدکارخانه یزد809تماس بگیرید
نبشی 8*80*80 شکفته یزدکارخانه یزد568تماس بگیرید
نبشی 7*80*80 شکفته یزدکارخانه یزد967تماس بگیرید
نبشی 8*100*100 شکفته یزدکارخانه یزد1708تماس بگیرید
نبشی 8*100*100 شکفته یزدکارخانه یزد858تماس بگیرید
قیمت نبشی ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: 1402/07/22 - 11:07

ناممحل بارگیریوزنضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
نبشی 10*100*100 نابکارخانه18010تماس بگیرید
نبشی 7*100*100 نابکارخانه1807تماس بگیرید
نبشی 8*80*80 نابکارخانه1028تماس بگیرید
نبشی 7*80*80 نابکارخانه1007تماس بگیرید
نبشی 6*75*75 نابکارخانه82.56تماس بگیرید
نبشی 5*75*75 نابکارخانه695تماس بگیرید
نبشی 7*70*70 نابکارخانه887تماس بگیرید
نبشی 6*70*70 نابکارخانه776تماس بگیرید
نبشی 6*63*63 نابکارخانه686تماس بگیرید
نبشی 5*63*63 نابکارخانه57.55تماس بگیرید
نبشی 4*63*63 نابکارخانه484تماس بگیرید
نبشی 6*60*60 نابکارخانه656تماس بگیرید
نبشی 5*60*60 نابکارخانه645تماس بگیرید
نبشی 6*50*50 نابکارخانه436تماس بگیرید
نبشی 5*50*50 نابکارخانه425تماس بگیرید
نبشی 4*50*50 نابکارخانه53.54تماس بگیرید
نبشی 5*45*45 نابکارخانه37.55تماس بگیرید
نبشی 4*45*45 نابکارخانه254تماس بگیرید
نبشی 3*45*45 نابکارخانه253تماس بگیرید
نبشی 10*100*100 نابکارخانه9010تماس بگیرید
نبشی 8*100*100 نابکارخانه73.28تماس بگیرید
نبشی 7*100*100 نابکارخانه647تماس بگیرید
نبشی 8*80*80 نابکارخانه568تماس بگیرید
نبشی 7*80*80 نابکارخانه497تماس بگیرید
نبشی 6*80*80 نابکارخانه426تماس بگیرید
نبشی 7*75*75 نابکارخانه47.57تماس بگیرید
نبشی 6*75*75 نابکارخانه406تماس بگیرید
نبشی 5*75*75 نابکارخانه34.55تماس بگیرید
نبشی 7*70*70 نابکارخانه447تماس بگیرید
نبشی 6*70*70 نابکارخانه386تماس بگیرید
نبشی 5*70*70 نابکارخانه325تماس بگیرید
نبشی 4*70*70 نابکارخانه26.54تماس بگیرید
نبشی 6*63*63 نابکارخانه346تماس بگیرید
نبشی 5*63*63 نابکارخانه28.85تماس بگیرید
نبشی 4*63*63 نابکارخانه23.84تماس بگیرید
نبشی 6*60*60 نابکارخانه32.56تماس بگیرید
نبشی 5*60*60 نابکارخانه27.55تماس بگیرید
نبشی 4*60*60 نابکارخانه224تماس بگیرید
نبشی 3*60*60 نابکارخانه203تماس بگیرید
نبشی 6*50*50 نابکارخانه236تماس بگیرید
نبشی 5*50*50 نابکارخانه22.55تماس بگیرید
نبشی 4*50*50 نابکارخانه184تماس بگیرید
نبشی 3*50*50 نابکارخانه143تماس بگیرید
نبشی 5*45*45 نابکارخانه195تماس بگیرید
نبشی 4*45*45 نابکارخانه16.54تماس بگیرید
نبشی 3*45*45 نابکارخانه12.53تماس بگیرید
نبشی 4*40*40 نابکارخانه14.54تماس بگیرید
نبشی 3*40*40 نابکارخانه113تماس بگیرید
نبشی 2.5*40*40 نابکارخانه9.52.5تماس بگیرید
نبشی 4*38*38 نابکارخانه13.54تماس بگیرید
نبشی 3*38*38 نابکارخانه10.53تماس بگیرید
نبشی 4*35*35 نابکارخانه13.84تماس بگیرید
نبشی 4*30*30 نابکارخانه8.24تماس بگیرید
نبشی 3*30*30 نابکارخانه8.53تماس بگیرید
نبشی 4*25*25 نابکارخانه94تماس بگیرید
نبشی 3*25*25 نابکارخانه73تماس بگیرید
قیمت نبشی آریان فولاد

قیمت نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: 1402/07/27 - 10:41

ناممحل بارگیریوزنضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
نبشی 12*120*120 آریان فولادکارخانه12812
28,446 
شامل مالیات
25,860 
نبشی 10*100*100 آریان فولادکارخانه8810تماس بگیرید
نبشی 8*80*80 آریان فولادکارخانه588تماس بگیرید
نبشی 7*70*70 آریان فولادکارخانه447تماس بگیرید
نبشی 5*70*70 آریان فولادکارخانه325تماس بگیرید
نبشی 6*60*60 آریان فولادکارخانه336تماس بگیرید
نبشی 5*60*60 آریان فولادکارخانه275تماس بگیرید
نبشی 5*50*50 آریان فولادکارخانه235تماس بگیرید
نبشی 4*50*50 آریان فولادکارخانه184تماس بگیرید
نبشی 4*40*40 آریان فولادکارخانه154تماس بگیرید
نبشی 3*40*40 آریان فولادکارخانه113تماس بگیرید
نبشی 2.5*40*40 آریان فولادکارخانه92.5تماس بگیرید
قیمت نبشی

قیمت نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی: 1402/07/27 - 11:33

ناممحل بارگیریوزنضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
نبشی 5*50*50 منظومهکارخانه225تماس بگیرید
نبشی 4*50*50 منظومهکارخانه184تماس بگیرید
نبشی 4*40*40 منظومهکارخانه143تماس بگیرید
نبشی 8*80*80 منظومهکارخانه568تماس بگیرید
نبشی 6*60*60 منظومهکارخانه326تماس بگیرید
قیمت نبشی فولاد ابهر

قیمت نبشی ظهوریان

آخرین بروزرسانی: 1402/07/27 - 11:39

ناممحل بارگیریوزنضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
نبشی 3*40*40 ظهوریانکارخانه103تماس بگیرید
نبشی 3*30*30 ظهوریانکارخانه83تماس بگیرید
نبشی 2.5*30*30 ظهوریانکارخانه7.52.5تماس بگیرید
نبشی 10*100*100 ظهوریانکارخانه8510تماس بگیرید
نبشی 7*80*80 ظهوریانکارخانه577تماس بگیرید
نبشی 5*60*60 ظهوریانکارخانه285تماس بگیرید
نبشی 5*50* 50ظهوریانکارخانه195تماس بگیرید
نبشی 4*50*50 ظهوریانکارخانه184تماس بگیرید
نبشی 3*50*50 ظهوریانکارخانه153تماس بگیرید
قیمت نبشی

قیمت نبشی فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: 1402/07/27 - 12:03

ناممحل بارگیریوزنضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
نبشی 10*100*100 ابهرکارخانه8810تماس بگیرید
نبشی 12*120*120 ابهرکارخانه24012تماس بگیرید
نبشی 10*100*100 ابهرکارخانه18010تماس بگیرید
نبشی 4*40*40 ابهرکارخانه144تماس بگیرید
نبشی 12*120*120 ابهرکارخانه12012تماس بگیرید
قیمت نبشی آونگان

قیمت نبشی آونگان

آخرین بروزرسانی: 1402/07/27 - 12:19

ناممحل بارگیریوزنضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
نبشی 12*120*120 آونگان نوید مرکزیکارخانه اراک25812تماس بگیرید
نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزیکارخانه اراک18010تماس بگیرید
نبشی 9*90*90 آونگان نوید مرکزیکارخانه اراک99.56تماس بگیرید
نبشی 8*80*80 آونگان نوید مرکزیکارخانه اراک1168تماس بگیرید
نبشی 6*60*60 آونگان نوید مرکزیکارخانه اراک646تماس بگیرید
نبشی 12*120*120 آونگان نوید مرکزیکارخانه اراک12912تماس بگیرید
نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزیکارخانه اراک9010تماس بگیرید
نبشی 9*90*90 آونگان نوید مرکزیکارخانه اراک739تماس بگیرید
نبشی 8*80*80 آونگان نوید مرکزیکارخانه اراک588تماس بگیرید
نبشی 6*60*60 آونگان نوید مرکزیکارخانه اراک326تماس بگیرید
قیمت نبشی فولاد نصر

قیمت نبشی فولاد نصر آذربایجان

آخرین بروزرسانی: 1402/07/27 - 13:09

ناممحل بارگیریوزنضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
نبشی 5*70*70 فولاد نصرکارخانه315تماس بگیرید
نبشی 7*70*70 فولاد نصرکارخانه447تماس بگیرید
نبشی 6*70*70 فولاد نصرکارخانه376تماس بگیرید
نبشی 4*60*60 فولاد نصرکارخانه444تماس بگیرید
نبشی 6*60*60 فولاد نصرکارخانه336تماس بگیرید
نبشی 8*100*100 فولاد نصرکارخانه728تماس بگیرید
نبشی 5*60*60 فولاد نصرکارخانه285تماس بگیرید
نبشی 7*100*100 فولاد نصرکارخانه607تماس بگیرید
نبشی 4*60*60 فولاد نصرکارخانه224تماس بگیرید
نبشی 6*100*100 فولاد نصرکارخانه556تماس بگیرید
نبشی 8*80*80 فولاد نصرکارخانه588تماس بگیرید
نبشی 7*80*80 فولاد نصرکارخانه507تماس بگیرید
نبشی 6*80*80 فولاد نصرکارخانه436تماس بگیرید
نبشی 5*70*70 فولاد نصرکارخانه625تماس بگیرید
نبشی 4*70*70 فولاد نصرکارخانه504تماس بگیرید
نبشی 6*60*60 فولاد نصرکارخانه666تماس بگیرید
نبشی 5*60*60 فولاد نصرکارخانه565تماس بگیرید
نبشی 4*70*70 فولاد نصرکارخانه254تماس بگیرید
نبشی 7*100*100 فولاد نصرکارخانه1258تماس بگیرید
نبشی 6*100*100 فولاد نصرکارخانه1106تماس بگیرید
نبشی 8*80*80 فولاد نصرکارخانه1168تماس بگیرید
نبشی 7*80*80 فولاد نصرکارخانه1007تماس بگیرید
نبشی 6*80*80 فولاد نصرکارخانه866تماس بگیرید
نبشی 6*70*70 فولاد نصرکارخانه746تماس بگیرید
نبشی 8*100*100 فولاد نصرکارخانه14410تماس بگیرید
نبشی 10*100*100 فولاد نصرکارخانه18010تماس بگیرید
نبشی 10*100*100 فولاد نصرکارخانه9010تماس بگیرید
نبشی 7*70*70 فولاد نصرکارخانه627تماس بگیرید
درخواست مشاوره و تماس
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید؛ فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان مشاوران آهن در اسرع وقت، با شما ارتباط برقرار کنند.