سبد خرید
0
پیش فاکتور خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت ورق برشی ST52

ورق برشی فولاد مبارکه

قیمت ورق برشی st52 فولاد مبارکه

نامابعادمحل بارگیریضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر6*1/5کارخانه15تماس بگیرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر6*1/5کارخانه12تماس بگیرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر6*1/5کارخانه10تماس بگیرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر6*1/5کارخانه8تماس بگیرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر6*1/5کارخانه6تماس بگیرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر6*1/5کارخانه5تماس بگیرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر6*1/5کارخانه4تماس بگیرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر6*1/5کارخانه3تماس بگیرید
ورق برشی فولاد مبارکه

قیمت ورق برشی st52 فولاد مبارکه بنگاه اصفهان

نامابعادمحل بارگیریضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر6*1/5بنگاه اصفهان10تماس بگیرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر6*1/5بنگاه اصفهان8تماس بگیرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر6*1/5بنگاه اصفهان6تماس بگیرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر6*1/5بنگاه اصفهان5تماس بگیرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4.5 میلیمتر6*1/5بنگاه اصفهان4.5تماس بگیرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر6*1/5بنگاه اصفهان4تماس بگیرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر6*1/5بنگاه اصفهان3تماس بگیرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر6*1/5بنگاه اصفهان15تماس بگیرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر6*1/5بنگاه اصفهان12تماس بگیرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر6*1/5بنگاه اصفهان12تماس بگیرید
ورق برشی فولاد مبارکه

قیمت ورق برشی st52 فولاد مبارکه بنگاه تهران

نامابعادمحل بارگیریضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر6*1/5بنگاه تهران6تماس بگیرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر6*1/5بنگاه تهران15تماس بگیرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر6*1/5بنگاه تهران12تماس بگیرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر6*1/5بنگاه تهران10تماس بگیرید
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر6*1/5بنگاه تهران8تماس بگیرید
درخواست مشاوره و تماس
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید؛ فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان مشاوران آهن در اسرع وقت، با شما ارتباط برقرار کنند.