سبد خرید
0
پیش فاکتور خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت ورق ST37

نامحالتمحل بارگیریعرضضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 2 میل عرض 1رول ST37بنگاه اصفهان12تماس بگیرید
ورق سیاه 2 میل عرض 1.25رول ST37بنگاه اصفهان1.252
39,800 
شامل مالیات
36,514 
ورق سیاه 2.5 میل عرض 1.25رول ST37بنگاه اصفهان1.252.5
39,800 
شامل مالیات
36,514 
ورق سیاه 3 میل عرض 1.25رول ST37بنگاه اصفهان1.253
44,100 
شامل مالیات
40,459 
ورق سیاه 3 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.53
46,300 
شامل مالیات
42,477 
ورق سیاه 4 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.54
47,299 
شامل مالیات
43,394 
ورق سیاه 5 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.55
47,299 
شامل مالیات
43,394 
ورق سیاه 6 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.56
47,600 
شامل مالیات
43,670 
ورق سیاه 8 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.58
47,299 
شامل مالیات
43,394 
ورق سیاه 10 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.510
44,900 
شامل مالیات
41,193 
ورق سیاه 12 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.512
44,900 
شامل مالیات
41,193 
ورق سیاه 15 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه اصفهان1.515
44,100 
شامل مالیات
40,459 
نامابعادحالتمحل بارگیریضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه ضخامت 12 ملیمتر فابریک فولاد st376*1/5شیتبنگاه اصفهان12تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 10 ملیمتر فابریک فولاد st376*1/5شیتبنگاه اصفهان10تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 8 ملیمتر فابریک فولاد st376*1/5شیتبنگاه اصفهان8تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 6 ملیمتر فابریک فولاد st376*1/5شیتبنگاه اصفهان6تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 5 ملیمتر فابریک فولاد st376*1/5شیتبنگاه اصفهان5تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 4 ملیمتر فابریک فولاد st376*1/5شیتبنگاه اصفهان4تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 3 ملیمتر فابریک فولاد st376*1/5شیتبنگاه اصفهان3تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 15 ملیمتر فابریک فولاد st376*1/5شیتبنگاه اصفهان15تماس بگیرید
نامابعادحالتمحل بارگیریضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه ضخامت 12 ملیمتر فابریک فولاد st376*1/5شیتبنگاه تهران12تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 10 ملیمتر فابریک فولاد st376*1/5شیتبنگاه تهران10تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 8 ملیمتر فابریک فولاد st376*1/5شیتبنگاه تهران8تماس بگیرید
نامحالتمحل بارگیریعرضضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 2 میل عرض 1رول ST37بنگاه تهران12تماس بگیرید
ورق سیاه 2 میل عرض 1.25رول ST37بنگاه تهران1.252تماس بگیرید
ورق سیاه 3 میل عرض 1رول ST37بنگاه تهران13تماس بگیرید
ورق سیاه 3 میل عرض 1.25رول ST37بنگاه تهران1.253تماس بگیرید
ورق سیاه 3 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه تهران1.53تماس بگیرید
ورق سیاه 4 میل عرض 1رول ST37بنگاه تهران14تماس بگیرید
ورق سیاه 4 میل عرض 1.25رول ST37بنگاه تهران1.254تماس بگیرید
ورق سیاه 4 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه تهران1.54تماس بگیرید
ورق سیاه 5 میل عرض 1رول ST37بنگاه تهران15تماس بگیرید
ورق سیاه 5 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه تهران1.55تماس بگیرید
ورق سیاه 6 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه تهران1.56تماس بگیرید
ورق سیاه 8 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه تهران1.58تماس بگیرید
ورق سیاه 10 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه تهران1.510تماس بگیرید
ورق سیاه 12 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه تهران1.512تماس بگیرید
ورق سیاه 15 میل عرض 1.5رول ST37بنگاه تهران1.515تماس بگیرید
درخواست مشاوره و تماس
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید؛ فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان مشاوران آهن در اسرع وقت، با شما ارتباط برقرار کنند.