سبد خرید
0
پیش فاکتور خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت روز ورق سیاه اکسین اهواز

⬜ نمایش قیمت با مالیات ✅ نمایش قیمت با مالیات
۰۹ ۹۱۰ ۹۱۰ ۰۳۱

تماس با مشاوران آهن

oksin-ahvaz-company

قیمت ورق سیاه a283 اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی: 1403/01/29 - 14:43

نامابعادحالتمحل بارگیریضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 10 اکسین اهواز A283‏2*6شیتکارخانه اهواز10
45,200 
شامل مالیات
41,091 
ورق سیاه 12 اکسین اهواز A283‏2*6شیتکارخانه اهواز12
41,201 
شامل مالیات
37,455 
ورق سیاه 15 اکسین اهواز A283‏2*6شیتکارخانه اهواز15
40,700 
شامل مالیات
37,000 
ورق سیاه 20 اکسین اهواز A283‏2*6شیتکارخانه اهواز20
35,701 
شامل مالیات
32,455 
ورق سیاه 25 اکسین اهواز A283‏2*6شیتکارخانه اهواز25
34,000 
شامل مالیات
30,909 
ورق سیاه 30 اکسین اهواز A283‏2*6شیتکارخانه اهواز30
35,000 
شامل مالیات
31,818 
ورق سیاه 35 اکسین اهواز A283‏2*6شیتکارخانه اهواز35
34,500 
شامل مالیات
31,364 
ورق سیاه 40 اکسین اهواز A283‏2*6شیتکارخانه اهواز40
34,500 
شامل مالیات
31,364 
ورق سیاه 45 اکسین اهواز A283‏2*طولشیتکارخانه اهواز45تماس بگیرید
ورق سیاه 50 اکسین اهواز A283‏2*طولشیتکارخانه اهواز50تماس بگیرید
ورق سیاه 60 اکسین اهواز A283‏2*طولشیتکارخانه اهواز60تماس بگیرید
ورق سیاه 70 اکسین اهواز A283‏2*طولشیتکارخانه اهواز70تماس بگیرید
ورق سیاه 80 اکسین اهواز A283‏2*طولشیتکارخانه اهواز80تماس بگیرید
ورق سیاه 90 اکسین اهواز A283‏2*طولشیتکارخانه اهواز90تماس بگیرید
ورق سیاه 100 اکسین اهواز A283‏2*طولشیتکارخانه اهواز100تماس بگیرید
oksin-ahvaz-company

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز st52

آخرین بروزرسانی: 1402/11/28 - 11:39

نامابعادحالتمحل بارگیریضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 80 اکسین اهواز st522*طولشیتکارخانه اهواز80تماس بگیرید
ورق سیاه 35 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز35تماس بگیرید
ورق سیاه 60 اکسین اهواز st522*طولشیتکارخانه اهواز60تماس بگیرید
ورق سیاه 30 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز30تماس بگیرید
ورق سیاه 50 اکسین اهواز st522*طولشیتکارخانه اهواز50تماس بگیرید
ورق سیاه 25 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز25تماس بگیرید
ورق سیاه 40 اکسین اهواز st522*طولشیتکارخانه اهواز40تماس بگیرید
ورق سیاه 20 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز20تماس بگیرید
ورق سیاه 15 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز15تماس بگیرید
ورق سیاه 100 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز100تماس بگیرید
ورق سیاه 12 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز12تماس بگیرید
ورق سیاه 90 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز90تماس بگیرید
ورق سیاه 10 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز10تماس بگیرید
ورق سیاه 70 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز70تماس بگیرید
ورق سیاه 80 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز80تماس بگیرید
ورق سیاه 60 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز60تماس بگیرید
ورق سیاه 50 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز50تماس بگیرید
ورق سیاه 45 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز45تماس بگیرید
ورق سیاه 45 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز45تماس بگیرید
ورق سیاه 40 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز40تماس بگیرید
درخواست مشاوره و تماس
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید؛ فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان مشاوران آهن در اسرع وقت، با شما ارتباط برقرار کنند.
۰۹ ۹۱۰ ۹۱۰ ۰۳۱

تماس با مشاوران آهن