سبد خرید
0
پیش فاکتور خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت روز ورق سیاه فولاد اصفهان

ورق فولاد اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان

آخرین بروزرسانی: 1402/08/27 - 9:26

نامابعادحالتمحل بارگیریضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 25 فولاد اصفهان ST371*6شیتکارخانه25تماس بگیرید
ورق سیاه 15 میلیمتر فولاد اصفهان1×6شیتکارخانه15تماس بگیرید
ورق سیاه 20 میلیمتر فولاد اصفهان1×6شیتکارخانه12تماس بگیرید
ورق سیاه 25 میلیمتر فولاد اصفهان1×6شیتکارخانه10تماس بگیرید
ورق سیاه 30 میلیمتر فولاد اصفهان1×6شیتکارخانه10تماس بگیرید
ورق سیاه 35 میلیمتر فولاد اصفهان1×6شیتکارخانه35تماس بگیرید
ورق سیاه 12 میلیمتر فولاد اصفهان1/25×6شیتکارخانه12تماس بگیرید
ورق سیاه 15 میلیمتر فولاد اصفهان1/2×6شیتکارخانه15تماس بگیرید
ورق سیاه 20 میلیمتر فولاد اصفهان1/2×6شیتکارخانه20تماس بگیرید
ورق سیاه 25 میلیمتر فولاد اصفهان1/2×6شیتکارخانه25تماس بگیرید
ورق سیاه 30 میلیمتر فولاد اصفهان1/2×6شیتکارخانه30تماس بگیرید
ورق سیاه 35 میلیمتر فولاد اصفهان1/2×6شیتکارخانه35تماس بگیرید
ورق فولاد اصفهان

قیمت ورق st37 فولاد اصفهان

آخرین بروزرسانی: 1402/11/28 - 11:22

نامابعادحالتمحل بارگیریضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 20 میلیمتر1×6شیتکارخانه20تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 6 میلیمتر1/5×6شیتکارخانه6تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمتر1×6شیتکارخانه15تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 5 میلیمتر1/5×6شیتکارخانه5تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمتر1.5شیتکارخانه15تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 4 میلیمتر1/25×طول درخواستیشیتکارخانه4تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 12 میلیمتر1.5شیتکارخانه12تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 4 میلیمتر1/5×6شیتکارخانه4تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 10 میلیمتر1.5شیتکارخانه10تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 3 میلیمتر1/25×طول درخواستیشیتکارخانه3تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 8 میلیمتر1.5شیتکارخانه8تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 3 میلیمتر1/5×6شیتکارخانه3تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 6 میلیمتر1.5شیتکارخانه6تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 2.5 میلیمتر1/30×طول درخواستیشیتکارخانه2.5تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمتر1/5×6شیتکارخانه15تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 35 میلیمتر1×6شیتکارخانه35تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 12 میلیمتر1/5×6شیتکارخانه12تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 30 میلیمتر1×6شیتکارخانه30تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 10 میلیمتر1/5×6شیتکارخانه10تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 25 میلیمتر1×6شیتکارخانه25تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 8 میلیمتر1/5×6شیتکارخانه8تماس بگیرید
درخواست مشاوره و تماس
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید؛ فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان مشاوران آهن در اسرع وقت، با شما ارتباط برقرار کنند.
۰۹ ۹۱۰ ۹۱۰ ۰۳۱

تماس با مشاوران آهن