سبد خرید
0
پیش فاکتور خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت روز ورق سیاه کاویان اهواز

⬜ نمایش قیمت با مالیات ✅ نمایش قیمت با مالیات
۰۹ ۹۱۰ ۹۱۰ ۰۳۱

تماس با مشاوران آهن

ورق سیاه کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی: 1403/02/01 - 13:28

نامابعادحالتمحل بارگیریضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 15 کاویان اهواز1.25*6شیتکارخانه اهواز15
36,200 
شامل مالیات
32,909 
ورق سیاه 20 کاویان اهواز1.25*6شیتکارخانه اهواز20
33,000 
شامل مالیات
30,000 
ورق سیاه 25 کاویان اهواز1.25*6شیتکارخانه اهواز25
33,000 
شامل مالیات
30,000 
ورق سیاه 30 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه اهواز30
33,000 
شامل مالیات
30,000 
ورق سیاه 35 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه اهواز35تماس بگیرید
ورق سیاه 40 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه اهواز40تماس بگیرید
ورق سیاه 15 کاویان اهواز1.5*6شیتکارخانه اهواز15
40,700 
شامل مالیات
37,000 
ورق سیاه 20 کاویان اهواز1.5*6شیتکارخانه اهواز20
34,000 
شامل مالیات
30,909 
ورق سیاه 25 کاویان اهواز1.5*6شیتکارخانه اهواز25
34,000 
شامل مالیات
30,909 
ورق سیاه 30 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه اهواز30
34,500 
شامل مالیات
31,364 
ورق سیاه 35 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه اهواز35تماس بگیرید
ورق سیاه 40 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه اهواز40
34,000 
شامل مالیات
30,909 
ورق سیاه کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه کاویان اهوازst52

آخرین بروزرسانی: 1402/11/28 - 12:01

نامابعادحالتمحل بارگیریضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه ضخامت 70 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه70تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 45 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه45تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز1.5*6شیتکارخانه30تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 70 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه70تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز1.5*6شیتکارخانه40تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه30تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 65 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه65تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه40تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 120 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه120تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز1.5شیتکارخانه25تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 65 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه65تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز1.25*6شیتکارخانه40تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 120 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه120تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز1.5شیتکارخانه25تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 60 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه60تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه40تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 100 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه100تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز1.5شیتکارخانه20تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 60 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه60تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز1.5*6شیتکارخانه35تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 100 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه100تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز 12 متری1.5شیتکارخانه20تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 55 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه55تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه35تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 90 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه90تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز1.25شیتکارخانه20تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 55 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه55تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز1.25*6شیتکارخانه35تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 90 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه90تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 50 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه50تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه35تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 80 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه80تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 50 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه50تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه30تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 80 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه80تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 45 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه45تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز1.25*6شیتکارخانه30تماس بگیرید
درخواست مشاوره و تماس
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید؛ فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان مشاوران آهن در اسرع وقت، با شما ارتباط برقرار کنند.
۰۹ ۹۱۰ ۹۱۰ ۰۳۱

تماس با مشاوران آهن