سبد خرید
0
پیش فاکتور خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت ورق برشی ST37

ورق فولاد اصفهان

قیمت ورق st37 فولاد اصفهان

نامابعادمحل بارگیریضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 20 میلیمتر1×6کارخانه20تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 6 میلیمتر1/5×6کارخانه6تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمتر1×6کارخانه15تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 5 میلیمتر1/5×6کارخانه5تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمتر1.5کارخانه15تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 4 میلیمتر1/25×طول درخواستیکارخانه4تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 12 میلیمتر1.5کارخانه12تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 4 میلیمتر1/5×6کارخانه4تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 10 میلیمتر1.5کارخانه10تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 3 میلیمتر1/25×طول درخواستیکارخانه3تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 8 میلیمتر1.5کارخانه8تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 3 میلیمتر1/5×6کارخانه3تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 6 میلیمتر1.5کارخانه6تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 2.5 میلیمتر1/30×طول درخواستیکارخانه2.5تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمتر1/5×6کارخانه15تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 35 میلیمتر1×6کارخانه35تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 12 میلیمتر1/5×6کارخانه12تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 30 میلیمتر1×6کارخانه30تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 10 میلیمتر1/5×6کارخانه10تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 25 میلیمتر1×6کارخانه25تماس بگیرید
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 8 میلیمتر1/5×6کارخانه8تماس بگیرید
درخواست مشاوره و تماس
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید؛ فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان مشاوران آهن در اسرع وقت، با شما ارتباط برقرار کنند.